Svensk orienterings grafiska profil uppdaterad
30.08.2019

Svensk orienterings grafiska profil uppdaterad

Orientering
De senaste åren har svensk orientering haft två grafiska profiler, en för förbundsinformation och en för orientering.se. Nu slår vi samman dessa till en gemensam grafisk profil.

Svensk orienterings grafiska profil lanserades 2013 i samband med att Svenska Orienteringsförbundet även bytte hemsida. Den grafiska profilen som här omtalas kommer bland annat till uttryck på den sida du just nu befinner dig men även i mycket annat material som utgår från Svenska Orienteringsförbundet och dess distrikt.

Sedan dess har en systersida skapats, nämligen orientering.se som innehållsligt bara vänder sig till utövaren; nybörjare såväl som redan inbitna orienterare. (Tidigare rymdes mycket av innehållet på denna sajt under "Börja orientera" på SOFT:s huvudsida.

För orientering.se och allt material kopplat till motionsorientering av olika slag har en ny, modernare  grafisk profil skapats. Denna har hämtat inspiration från den grafiska profilen på svenskorientering.se och tanken har varit att släktskapet tydligt ska framgå.

Nu har tiden kommit för att harmoniera de två profilerna och det sker genom att vi gör en smärre utveckling av den äldre grafiska profilen, som adopterar en rad element från den nyare profilen. HÄR hittar du den uppdaterade grafiska profilen som rymmer reglerna och möjligheterna för samtliga plattformar och produkter som härrör till Svenska Orienteringsförbundet.

I den uppdaterade grafiska profilen behåller vi samtliga logotyper i sin nuvarande form. Därför behöver inte något äldre material slängas; däremot ska vi från och med nu använda den uppdaterade profilen.

De huvudsakliga förändringarna

Det som är nytt är att vi har slagit ihop färgpaletterna från förbundsprofilen och orientering.se:s profil för att de bättre ska komplettera varandra och harmoniera när de används tillsammans. Vi har även skapat fler valmöjligheter när det gäller användandet av ikoner och element. Former som används i designen utgår ifrån cirklar, rektanglar och trianglar. Formerna är hämtade från orienteringsvärldens tecken och symboler på karta och skärm. Typsnittet Bebas Neue har tidigare använts som rubrikformat för orientering.se – det är nu införlivat i profilen och placeras på en platta som bakgrund. En annan nyhet är användandet av en gul eller blå rand som placeras i nederkant av bilder och trycksaker för att förstärka identiteten och skapa igenkänning.

Läs allt i den nya grafiska manualen. Där hittar du exempel och tips!

Bilden av Svenska Orienteringsförbundet och vår idrott påverkas delvis av hur vi agerar och profilerar oss grafiskt. För att kunna följa med i tiden och kommunicera effektivt måste vi kunna tala om vad vi gör och varför. I det sammanhanget är det viktigt att vi har en klar och tydlig grafisk profil.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter