Svensk Orientering logotyp
06.03.2020

Sverigelistan tillbaka till det normala

Orientering
Som meddelats här på hemsidan har restriktionerna hävts och tävlingssäsongen för orienteringslöpning närmar sig. Närmar sig gör även de första tävlingarna som är meriterande för Sverigelistan.

Vad är Sverigelistan?

Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallrings- och seedningsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

Åter ett års meriteringsperiod 

Inte långt efter att en ny version av Sverigelistan lanserades med ett helt nytt utseende i mars 2020 ställdes allt tävlande in på grund av pandemin och Sverigelistan tvingades pausa. Sedan dess har den öppnat upp, men meriteringsperioden har sträckt sig längre tillbaka än den normala på ett år för att kompensera för det reducerade tävlingsutbudet.  

Även i fjol var antalet tävlingar färre än normalt och olika spridda över landet, men trots det kommer Sverigelistan från och med i år att ha en meriteringsperiod på ett år tillbaka i tiden, där de sex bästa tävlingsresultaten räknas. En avvägning har gjorts mellan ett mindre tävlingsutbud och att äldre resultat mer än ett år tillbaka i tiden inte är lika aktuella som fjolårsresultaten.

Vi tror och hoppas att det här blir mest rättvist sett till helheten och att du som har tappat i listan pga minskat tävlande snabbt kommer att klättra igen genom att tävla mycket.

Ingen justering av poänger för D/H35 i år

Formeln, som ligger till grund för poängen i Sverigelistan, grundar sig alltså på de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden. Generellt sett ger den en bättre snittpoäng ju mer du tävlar. Det här får till effekt att även poängen för de bästa i de äldre klasserna blir bättre och bättre varje år, trots att det istället vore rimligt att anta att den skulle försämras med åldern.

Som en kompensation för ovanstående poängdrift görs det med jämna mellanrum en justering av poängen för de äldre klasserna i Sverigelistan, men någon sådan justering är inte planerad i år. Anledningen är pandemin där underlaget för en sådan justering blir bristfällig.

  

Få tillgång till Sverigelistan

Köp klubblicens

Saknar ni klubblicens för Sverigelistan är det enkelt att skaffa. Det görs via menyvalet Köp klubblicens i anslutning till Sverigelistan.

Betala rankingavgift

Har du ännu inte betalat rankingavgiften görs det också i anslutning till Sverigelistan, via menyvalet Rankingrelaterat och därefter Betala rankingavgift.

 

Länk till Sverigelistan och kontakt  

Länk

- Ta mig till Sverigelistan

Kontakt

Frågor om Sverigelistan ställs till sverigelistansupport@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter