Tre i SOFT-styrelsen lämnar – vilka ska väljas in?
04.12.2015

Tre i SOFT-styrelsen lämnar – vilka ska väljas in?

Orientering
Inför Förbundsmötet 2016 har tre ledamöter i Svenska Orienteringsförbundet meddelat att de lämnar sina uppdrag. Valberedningen uppmanar nu både distrikt och enskilda medlemmar att föreslå namn till blivande styrelse.

Trion Ingegerd Lusensky, Jannike Wåhlberg och Lennart Agén kommer på egen begäran att lämna SOFT:s styrelse efter Förbundsmötet i Umeå 12-13 mars.

Minst tre personer ska därför ersättas och den 31 december är deadline för distrikt och enskilda medlemmar att lämna skriftliga förslag på nya styrelsemedlemmar.

I samband med ordförandekonferensen i Göteborg den 13-15 november passade valberedningen på att ventilera ämnet och nu skickar de ytterligare en uppmaning till såväl distrikt som enskilda medlemmar i Svenska Orienteringsförbundet.

- Valberedningen har givetvis sina egna idéer och kandidater, men vilka det är håller vi tills vidare för oss själva. Detta eftersom vi inte på något vis vill påverka i det här skedet av processen. Alla ska tänka fritt och inkomma med sina bästa förslag och det ska då handla om vidtalade personer; personer som är intresserade, säger Mats Widesjö i valberedningen.

Vilka kompetenser är då extra önskvärda? Valberedning har sammanställt följande lista:

kompetenser

Utöver dessa kriterier slår stadgarna fast att ledamöterna i styrelsen, exklusive ordförande, ska ha en jämn könsfördelning samt att en åldersmässig variation ska eftersträvas. I stadgarna nämns inget om geografisk representation, men enligt valberedningen är det önskvärt med en geografisk spridning av styrelsens ledamöter.

- Två kvinnor och en man i nuvarande styrelse avböjer kandidatur. Det innebär att vi letar efter minst två kvinnor. Sedan kan vi konstatera att styrelsen saknar representation i stora delar av mellersta och norra Sverige samt i ett stort distrikt som Småland. Vi välkomnar även förslag på yngre ersättare.

Bifogat ett dokument där valberedningen närmare presenterar sitt pågående arbete. Är du intresserad av att föreslå kandidater – klicka för vidare mer information.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter