Svensk Orientering logotyp
11.02.2022

Uppdaterad version av kartnormen (skog)

Orientering
Inte bara sprintnormen har kommit i en uppdaterad version utan även kartnormen för skogskartor, ISOM 2017-2. Normen kan laddas ner här från hemsidan, både i IOF:s originalversion och i en svensk översättning.

Vad som är nytt

Följande är nytt i den uppdaterade versionen:

 • 108 Liten fåra: Minsta antal punkter från 3 till 2 punkter.
 • 416 Tydlig beståndsgräns: Ändring av färg från grön 100 % och svart 50 % till mörk grön (100 0 80 30).
 • 513.1 Mur: Byte av symbolnummer från 513 till 513.1.
 • 513.2 Stödmur/terrass: Ny symbol. 
 • 521 Byggnad: Ändring av färg på stora byggnader från 60 % till 50 %.
 • 601 Magnetisk nordlinje: Linjebredd på blå linje från 0,18 mm till 0,12 mm.
 • 709 Förbjudet område.
  • Ändring av linjebredd på kryssrutorna från 0,25 mm till 0,2 mm.
  • Ändring av kryssrutornas sida från 0,8 mm till 1,2 mm.
  • Ändring av minimistorlekar.

 

Gäller alla tävlingar - men med övergångsperiod

Den uppdaterade versionen gäller för kartor till alla tävlingar framåt, men med en övergångsperiod för 2022. 
 
För tävlingar inom kvalitetsnivå 1 är ambitionen att alla kartor för 2022 års tävlingar ska följa den uppdaterade versionen.
 
För alla tävlingar är det i år extra viktigt att versionsnummer av använd kartnorm framgår av inbjudan och tävlings-PM, oavsett om det är nya eller tidigare version av normen som kartan är ritad efter.

För nedladdning - även svensk version

Både IOF:s originalversion och en översatt version på svenska kan laddas ner från sidan över stöddokument och filer.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter