Uppdaterad version av sprintnormen
02.02.2022

Uppdaterad version av sprintnormen

Orientering
Kartnormen för sprintkartor har kommit i en uppdaterad version, ISSprOM 2019-2. Den uppdaterade versionen, som än så länge endast finns på engelska, kan laddas ner här från hemsidan.
Följande är nytt i den uppdaterade versionen:
 
  • Nytt utseende på tabellen över tillåtna kombinationer av färgrastrerade ytor.
  • Opasserbar vegetation (objekt som ej får passeras) fanns i ISSOM 2007 och är nu tillbaka med en ny definition av CMYK-färger: 100-0-80-30.
  • Omdefiniering av brosymbol (512.1 Bro- eller tunnelingång) som nu har ett annat utseende när det är möjligt att passera under.
  • Förtydligande av användningen av symbolen 512.2 Undergång eller tunnel.
  • Ny numrering, namn och omdefiniering av symbolen 501.2 Belagd yta i struktur med flera nivåer till 512.3 Område framkomligt på två nivåer som nu kan kombineras med en mängd olika områdessymboler för att visa framkomlighet på två nivåer (med några undantag).
  • Ny symbol 501.2 Steg eller kant av belagd yta på undre nivå. Symbolen kan användas för att visa kanter på den undre nivån i stora områden med två nivåer för att underlätta navigeringen på den undre nivån.
  • Linjebredden för 709 Förbjudet område är tunnare och avståndet mellan linjerna är större för att lättare kunna se underliggande kartinformation.
  • Några mindre ändringar av andra symboler som oftast beror på ovan nämnda ändringar.  

Gäller alla tävlingar - men med övergångsperiod

Den nya versionen av sprintnormen, ISSprOM 2019-2, gäller för kartor till alla sprinttävlingar framåt, men med en övergångsperiod för 2022. 
 
För tävlingar inom kvalitetsnivå 1 är ambitionen att alla kartor för 2022 års tävlingar ska följa den nya normen. Det berör SM i knockout-sprint och individuell sprint i Göteborg 14-15 maj, världscupen i Borås 26-29 maj, SM i sprintstafett i Linköping den 2 juli, samt sprintdistansen på Ungdoms-SM i Stockholm den 9 september. SOFT kommer att ta kontakt med samtliga berörda arrangörer för att diskutera förutsättningar.
 
För alla sprinttävlingar är det i år extra viktigt att versionsnummer av använd sprintnorm framgår av inbjudan och tävlings-PM, oavsett om det är nya eller tidigare version av normen som kartan är ritad efter.
 
En svensk översättning av den nya versionen kommer att publiceras så snart som möjligt. När den ligger ute kommer det att meddelas via en nyhet på kartsidorna och under Förbundsnytt.

 

20220201_ISSprOM_2019_2_Guide_for_complex_urban_structures_on_sprint_orienteering_map.jpg

Dokument med riktlinjer för sprintkartritning i komplexa urbana miljöer 

I tillägg till sprintnormen finns det framtaget ett dokument med riktlinjer för sprintkartritning i komplexa urbana miljöer. Även det dokumentet är på engelska.
 

För nedladdning

Både sprintnormen och de nya riktlinjerna kan laddas ner från sidan över kartrelaterade stöddokument och filer.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter