Kontroll i skidorientering vid en sjö
13.12.2023

Uppdateringar i ISSkiOM (SkidO-normen)

Skidorientering
Skidorienteringens kartnorm ISSkiOM 2019 har uppdaterats under sen höst 2023. SOFT har valt att tillämpa uppdateringen i regelverket och relevanta stöddokument inför den aktuella säsongen 2023/2024.

Följande ändringar är införda:

  • Tecknet 708 Out of bounds boundrary (Förbjudet område (konturlinje)) tillåts användas enskilt för att redovisa linjära avspärrningar i terrängen.

  • Tecknet 841 One-way compulsary (Obligatorisk enkelriktad åkväg) tillåts användas för att ange enkelriktade segment. Tanken är främst för att undvika krockar i branta nedförsbackar.

  • Tecknen 806 Sanded or snowless road (Sandad eller snöfri väg) samt 809 Forbidden route, crossable (Förbjuden väg, tillåten att korsa) tas bort och ersätts av tecknet 814 Forbidden route, forbidden to cross (Förbjuden väg, förbjuden att korsa) Detta för att korsning inte ska göras av vägar som inte lämpar sig för det.

  • Dessutom kommer det under säsongen att testas ett par varianter på ett tecken för "Förbjuden gening", ett införande som främst drivs på av alpländerna där tillstånd till terrängen är begränsad.

Arrangörer som använder sig av de nya tecknen ska ange detta i PM. 

IOFs senaste versioner av kartnormerna finns här.

Vid frågor, kontakta kartgruppens SkidO-representant Sture Norén

sture.noren2@alvsbyn.se

070-3722075

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Ny version av regelverket för skidorientering
2023 Skido Karta
SkidO - Titta på arrangörskonferensen i efterhand
2023 Skido Karta
SkidO - Digital arrangörskonferens onsdagen den 8 november
Fler nyheter