13.12.2023

Uppdateringar på gång i ISOM 2017 och ISSprOM 2019

Orientering
IOF Map Comission har under året arbetat fram ett par förslag till uppdateringar i kartnormerna för skog och sprint. Det rör dels nya symboler samt en del justeringar i beskrivningarna av symboler. Förslagen är nu på remiss hos IOF FootO Comission.

Ändringarna är godkända som nya förslag av IOF Map Comission men behöver godkännande även från IOF Foot-O Comission, vilka motsätter sig fler förändringar i dagsläget. Frågan kommer diskuteras på nytt under IOFs Joint Meeting i Warszawa i januari.

Vad tycker du om de föreslagna uppdateringarna?

 

ISOM 2017 förslag till uppdatering 

Nya symboler

 • 105.2 Retained earth wall
  En brun jordversion av den senast införda 513.2 Retained wall, som beskriver en ensidig jordvall, eller en skarp slänt med abrupt höjdskillnad. Används främst för terrasformationer i odlingslandskap. Minsta höjd 0,5 m. Höjd över 1 m redovisas som 104 Earth bank (skärning)
  Observera, tecknet ska INTE användas för alla skarpa kanter i terrängen eller längs med vägar och stigar. Som vanligt ska objektet vara tydligt identifierbart i terrängen.

 • 203.2 Dangerous Pit
  En farlig grop, vertikalt chakt eller liknande där ett fall kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Symbolen har framtagits utifrån komplexiteten i karst-terräng där berggrunden vittrar av regn till djupa gropar med branter runt omkring. 
  Kontroller får inte placeras vid objektet och omgivningen bör markeras med snitsel om den kan tänkas passeras av löpare.

 • 715 Continuing point after map exchange
  En ny symbol som markerar fortsättningspunkten på en bana efter kartbyte, vilket särskiljer denna punkt från startpunkten. Symbolen är införd för att matcha med den uppdaterade anvisningen för kontrollbeskrivningar där motsvarande symbol införts. 

Justerade skrivelser

 • Texten angående stigar genom tomtmark är uppdaterad så det tydligt framgår att passerbara stigar genom tomtmark ska ha en vit omgivande yta runt stigen med 0,15 mm på båda sidorna. Annars är stigen inte att anse som tillåten att passera.
 • Den alternativa redovisning av tomtmark med svart snedstående raster är borttagen. 

ISSprOM uppdatering 

Nya symboler

 • 105.2 Retained earth wall
  Motsvarande symbol som i ISOM2017 ovan

 • 533 Area with obstacles
  Ett område som består av mängder av människoframställda föremål som inte kan redovisas i detalj. Området ska vara löphindrande för att redovisas. Exempel är en yta med många lekställningar, parkbänkar, cykelställ konstverk och liknande. 

 • 715 Continuing point after map exchange
  Motsvarande symbol som i ISOM2017 ovan

Justerade skrivelser

 • Texten angående stigar genom tomtmark är uppdaterad så det tydligt framgår att passerbara stigar genom tomtmark ska ha en vit omgivande yta runt stigen med 0,15 mm på båda sidorna. Annars är stigen inte att anse som tillåten att passera.
 • Den alternativa redovisning av tomtmark med svart snedstående raster är borttagen. 


Se mer i IOF Map Commissions presentation angående de föreslagna uppdateringarna samt ett par fler teman angående kartutskrifter och kartkontroll.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter