Svensk Orientering logotyp
30.08.2019

USM - Nyheter och uppföljning

Orientering
Här följer nyheter som införs till USM 2019 och även åtgärder som vi vidtar och inför givet föregående års utvärderingar och ledarsamlingar.

USM är och ska vara en tävling där alla känner sig välkomna och vill vara med oavsett om en tävlar om framskjutna placering eller ej. Med denna utgångspunkt tas beslut om utveckling och utformning av USM. Det är också med de utgångspunkterna vi fattat besluten nedan.

Nyheter till USM 2019 som i första läget införs på prov

  • För långdistansen införs spridningsmetod och en minuts startmellanrum (istället för två). Detta för att få ner startdjupet, givet det stora antalet deltagare och ändå behålla den sportsliga rättvisan.
  • För långdistansen införs kartan i startögonblicket. Det gäller redan för sprint på alla tävlingar. Givet spridningsmetod är det också naturligt att införa kartan i startögonblicket.
  • Kartskala 1:10 000 på långdistansen. Detta ligger i linje med beslut som införts till 2019 och som gäller alla tävlingar.

Åtgärder på synpunkter som inkommit i utvärderingar och/eller ledarsamlingar

  • Svårighetsgraden ska vara och kommer vara violett i år. I så stor utsträckning som möjligt ska även banläggningen sträva efter att sträckorna ska gå att lösa genom att använda orange nivå. Det kommer att läggas särskild vikt vid att detta ska uppnås i fortsättningen.
  • Ledarsamlingen på lördagskvällen kommer ha tydlig agenda som kommer kommuniceras i PM. Ledarsamlingen leds av SOFT:s Barn- och ungdomsutvecklare Moa Olsson samt arrangörscoach (i år Lennart Smedenmark).
  • Ingen karantän kommer införas på långdistans. Fördelarna att inte ha en karantän är klart fler. Det blir enklare för arrangörer, ledare och deltagare. Ungdomarna, som vi frågat, uppskattar också mycket att kunna umgås före och efter tävlingen vilket en karantän begränsar. Den sportsliga rättvisan behålls genom att deltagare och ledare följer tävlingsreglerna samt att arrangören och speaker beaktar att det inte är karantän.
  • Beslut taget att någon form av seedning inte kommer införas. Det vill säga att bättre löpare blir uttagna och får en senare starttid kommer vi inte ha på USM. Vi kommer till kommande år utreda om vi ska införa möjlighet att få tidig starttid.

Ladda ner hela dokumentet som PDF

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter