Svensk Orientering logotyp
21.10.2021

Utbildare redo att utbilda nya tränare

Orientering
Förbundets kurs för nya utbildare är igång. Den första har hållits i Uppsala och elva personer är nu redo att i sin tur utbilda nya tränare.
För att enklare kunna utbilda fler tränare har förbundet lanserat ett nytt kursupplägg. Tanken är att tränare utbildas för att sedan själv kunna hålla i Introduktionsutbildningen för orienteringstränare i sitt distrikt.  
 
- Målsättningen är att utbilda utbildare så att varje distrikt blir självförsörjande när det gäller att bemanna de utbildningstillfällen som distrikten anordnar. Självklart kan distrikten samordna utbildningstillfällen och vid behov låna in utbildare, men målet är att ha minst två utbildare i varje distrikt, säger Jenny Håkansson, utbildningsansvarig på förbundet. 
 
Det första utbildningstillfället för nya utbildare hölls i Uppsala. Johan Leire, Mälarö SOK, var en av de elva deltagarna. Han tycker upplägget på kursen var bra och ser ett stort värde i att träffa likasinnade utbildare. 
- Vi har samma drivkraft och utmaningar och kan skapa nätverk framöver för att utbyta erfarenheter, säger han. 
 
Vad lockade dig att gå kursen? 
- Många som vi vill engagera som tränare saknar grunderna i orientering när de kommer in i klubben och det vill vi kunna lära ut så att de har en bra grund att stå på, men också hjälpa dem var de själva hittar information. Från klubbens sida är det ett sätt att höja kvaliteten på träningarna, så att vi tränare talar samma språk. 
 
Hur kommer ni gå vidare i ditt distrikt? 
- Jag och en person till kommer att hålla Introduktionsutbildningen för orienteringstränare i Stockholm. Till en början kommer vi växeldra och hålla dem ihop, men sedan får vi se om vi gör det själva eller inte.  
 
Vad ser du som de stora fördelarna med att distrikten själv håller i utbildningen? 
- Det kan vara svårt att locka folk att gå en kurs över en hel helg. Det kan kännas som ett alltför stort åtagande. Nu är det en webbutbildning och en sex timmar lång träff i ditt distrikt. Det är lättare att sälja in till nya tränare. 
 
Johan Leire och de andra deltagarna har överlag varit positiva i sin feedback till förbundet, men även kommit med tankar kring hur utbildningen kan förfinas. 
- Ibland kan det bli lite för mycket om man ska förstå alla praktiska moment inom orienteringen. Kanske kan det ibland räcka med att man förstår vad övningen går ut på i stället för att forcera för mycket på en gång, säger han. 
 
Den nya Introduktionsutbildningen för orienteringstränare är ett led i förbundets arbete med att stärka ledarskapet i föreningarna och mer specifikt bland dem som inte har någon tidigare utbildning som ledare i orientering. 
 
- Vi har väntat länge på att kunna lansera utbildningen i bred skala men på grund av pandemin har det försenats. Därför är det extra skönt att äntligen ha genomfört det första utbildningstillfället. Nu hoppas vi att distrikten som nu har utbildare redo att leda den nya tränarutbildning får många deltagare. Vi önskar även att de distrikt som inte rekryterat utbildare ännu finner lämpliga kandidater och anmäler dem till nästa utbildningstillfälle, säger Jenny Håkansson.
 
Distrikt som nu kan arrangera Introduktionsutbildning för orienteringstränare är: Bohuslän-Dalsland, Dalarna, Gotland, Stockholm, Uppland, Västerbotten, Västergötland och Ångermanland.
Nästa gång som utbildningen hålls är våren 2022. Inbjudan läggs ut på förbundets hemsida. 
Mer information för dig som är intresserad av att bli utbildare.
Länk till kursbeskrivningen.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter