Svensk Orientering logotyp
29.06.2020

Utbildningar i höst pausas på grund av coronasmittan

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet pausar en rad utbildningar som skulle ha genomförts till hösten. Anledningen är coronapandemin och risken för smittspridning i samband med utbildningstillfällena.

Efter noggrann analys har Svenska Orienteringsförbundet landat i beslutet att pausa höstens barntränarutbildningar, ungdomstränarutbildningar, junior- och seniortränarutbildningar, bredd- och motionsutbildningar samt lärarfortbildningarna. Samtliga dessa kurser innehåller flertalet praktiska moment som är oförenliga med fysisk distansering. I många fall förutsätter utbildningarna även resor, övernattningar och möten mellan människor som normalt inte träffas.

- Det är väldigt mycket i vårt samhälle som pausas under den här pandemin. Våra utbildningar är på många sätt och vis viktiga, men de har inte högsta prioritet ur ett samhällsperspektiv och därför ska vi inte riskera några onödiga smittspridningstillfällen, säger SOFT:s idrottschef Tomas Stenström, som fortsätter:

- Efter våra interna diskussioner känner vi oss väldigt övertygade om att det är rätt beslut att ställa in höstens utbildningar. Vi slipper osäkerheten hos deltagare och utbildare, vi tar inga ekonomiska risker och lägger inte tid på saker som kanske ändå inte blir av.

Att helt coronaanpassa utbildningarna skulle vara kostsamt och ta extra resurser i anspråk.

- Det vill vi inte göra i det här läget. Personalen på SOFT är korttidspermitterad. Nu vill vi istället fokusera på arbetsuppgifter som vi själva kan styra över, för att inte riskera att lägga tid på saker som inte blir av, säger Stenström.

När myndigheterna så småningom lättar på restriktionerna, så att utbildningarna återigen kan genomföras på ett adekvat sätt, kommer verksamheten att återgå till det normala igen.

- I höst vet vi förhoppningsvis betydligt mer om hur coronapandemin utvecklar sig. Förhoppningsvis ser vi då att vi går mot ett allt mer normalt liv igen. Om inte, får vi diskutera om vi behöver hitta andra lösningar för våra utbildningar framöver. Om vi exempelvis ska omforma de utbildningar vi har så att de kan genomföras digitalt.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter