Svensk Orientering logotyp
19.11.2021

Vaccinationsbevis för inomhusarrangemang – det här vet vi

Orientering
Folkhälsomyndigheten föreslår till regeringen att införa vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus från den 1 december. Här kommer den information vi har i nuläget.
Förbundet har haft dialog med Riksidrottsförbundet som i sin tur har haft kontakt med Folkhälsomyndigheten, FHM, och andra myndigheter.
I dagsläget finns ett antal viktiga frågeställningar att reda ut gällande FHM:s förslag och vad det kommer att innebära för oss. Av denna anledning kommer vi tyvärr inte att kunna säga vad detta innebär för orienteringen och heller inte ta fram några riktlinjer.
Nedan ses det vi vet i dag och i nästa vecka kommer förhoppningsvis förtydliganden från myndigheterna:
 
Det är tävlingar och arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som berörs. Vilken typ av arrangemang och vad som räknas som deltagare är ännu inte klarlagt. Det kan vara så att aktiva och funktionärer inte ingår i begreppet deltagare utan att det är åskådare/publik som FHM syftar på.

Stort ansvar på arrangören

Om ett inomhusarrangemang har fler än 100 deltagare kommer ett stort ansvar att läggas på arrangören att kontrollera vaccinationsbevis för målgruppen som idag har erbjudits vaccination (dvs yngre kommer inte behöva påvisa vaccinationsbevis).
Hur detta ska gå till och vilka deltagare som man som arrangör är skyldig att kontrollera är inte klarlagt i nuläget.

Indoor-orientering

Vi vet att det finns ett antal indoor-orienteringar under december månad. Vi kan med den information vi har i dag tyvärr inte ge några tydliga vägledningar. Det kan vara så att indoor-orienteringar med endast aktiva och funktionärer inte kommer att påverkas av FHM:s förslag men det kan också vara så att de gör det. Här är rekommendationen att invänta ytterligare information i nästa vecka innan ni tar beslut hur ni vill göra med ert arrangemang.

Utbildningar och möten

Utbildningar och möten inomhus med över 100 deltagare kan komma att påverkas.

Tävlingar utomhus

Tävlingar och andra aktiviteter utomhus påverkas inte.
Vi vill understryka att vi gör vad vi kan för att få nödvändiga svar från myndigheterna.

Läs mer

RF:s artikel gällande vaccinationsbevis
Folkhälsomyndighetens nyhet

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter