Svensk Orientering logotyp
27.09.2016

Var med och påverka framtidens skogsbruk

Orientering
I förslaget på ny standard för skogsbruk i Sverige finns ett ökat fokus på de sociala aspekterna och miljöfrågor. Svenska FSC bjuder nu in till en första konsultation om FSC-standarden i Sverige. Vill du vara med och påverka?

Svenska Orienteringsförbundet har, genom SOFT:s markansvarige Eje Andersson och Svenskt Friluftsliv, deltagit i utformningen av den reviderade standarden. Några av de största skillnaderna mellan nuvarande standard och det nya förslaget är dels ett ökat fokus på de sociala aspekterna men även miljöfrågor i form av tydligare krav och ökad hänsyn. Konsultationen pågår mellan den 22 september och 21 november 2016.

Skogsbruksstandarden innehåller de krav som det FSC-certifierade skogsbruket ska uppfylla. Den har tagits fram av arbetsgrupper, standardkommittén och styrelsen i Svenska FSC och bygger på nuvarande standard från 2010 och en anpassning till nya regler från internationella FSC.

Nu vill FSC ha in kommentarer från alla som har något intresse i den svenska skogen. Standarden ska ut på ytterligare en konsultation och kommer att börja gälla 2018. Alla är välkomna att lämna in synpunkter. Skicka gärna vidare detta brev till andra som är intresserade.

Läs mer HÄR

FSC, som står för Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter