Svensk Orientering logotyp
27.03.2020

Vässa orienteringstekniken på ett säkert sätt under coronakrisen – tips och råd

Orientering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att ”Träna men att göra det säkert” (text publicerad den 24 mars). Det innebär bland annat att minska momenten med nära kontakt.

Så hur kan vi göra för att utveckla vår orienteringsteknik utan att sitta tätt tillsammans, så som vi brukar göra, och studera våra eskapader efter genomförd orienteringsträning? Nöden är uppfinningarnas moder säger ordspråket så från Svenska Orienteringsförbundet vill vi tipsa om några olika alternativ.

  1. Möts i det digitala rummet efter träningen. Bjud in till möten via Skype, Teams, Zoom eller annan plattform och diskutera hur ni genomfört träningen. Använd gärna Livelox om det är möjligt eller annat gps-verktyg för att studera era rutter tillsammans. Kom dock ihåg att analysen är er egen och att rita i för hand har dimensioner som ofta förbises. Rita in för hand ger tillfälle för egen inlärning och reflektion kring det egna genomförandet och orienteringsrelaterade beslut och beteenden.

  2. Skapa lärgrupper och kör dem digitalt via Skype, Teams, Zoom eller annan plattform. Använd gärna böckerna i serien Full koll med tillhörande webbmaterial. Ta hjälp av RF-SISU i ert distrikt för att sätta upp en lärgrupp och beställa material. Det kan finnas medel till att köpa in litteratur om ni skapar och redovisar det som lärgrupp. Läs mer om serien Full koll som finns i SISU Idrottsböckers webbshop. På följande sida kan du hitta vidare till kontaktuppgifter till just ditt RF-SISU distrikt.

  3. I den individuella utvecklingsplanen som lanserades i år finns mycket matnyttig information för att utvecklas som orienterare. Helt gratis och fullproppad med kunskap som du kan använda själv, som tränare eller som en lärgrupp.

  4. Ta del av och studera gamla kartor och banor. Här är tips på World of O som dagligen publicerar en ny vägvalssträcka. Du ges först möjlighet att studera sträckan och sedan rita in det vägval du själv hade valt, för att sedan ta del av hur andra skulle sprungit samt hur de som faktiskt sprungit sträckan på tävling valde att springa. http://news.worldofo.com/

Hoppas att några av tipsen ovan kommer till användning!

HÄR samlar Svenska Orienteringsförbundet allt material relaterat till coronapandemin.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter