Svensk Orientering logotyp
03.09.2014

Veteran-RM blir Veteran-SM

Orientering
Årets förbundsmöte beslutade att Veteran-RM ändrar namn till Veteran-SM, men att tävlingen ligger kvar på samma kvalitetsnivå. På styrelsens möte nu i september kommer formerna för tävlingen att beslutas.

Till styrelsemötet i mitten av september har en arbetsgrupp via e-postväxling tagit fram ett förslag för framtidens Veteran-SM. I gruppen ingick distrikt som motionerat om namnbytet samt kommande års arrangörer.

Förutom namnbytet från Veteran-RM till Veteran-SM består förslaget i en komplettering av veteranhelgen med vartannat år sprint, vartannat år natt.

- Förutsatt att styrelsen går på arbetsgruppens förslag innebär det att Veteran-SM-helgen avgörs vartannat år med sprint, medel, lång och vartannat år med natt, medel, lång. Även regler och anvisningar kommer att beslutas på styrelsemötet, säger Niklas Wrane, ansvarig för tävlingsfrågor på Svenska Orienteringsförbundet ihop med Tommy Eriksson.

Namnändring redan i år

Söderhamns OK, årets arrangörer av tävlingarna och även tillhörande ett av de motionerande distrikten (Hälsinglands OF), har inkommit med önskemål om att redan i år få ändra namnet från RM till SM.

- Eftersom tävlingen, enligt förbundsmötet, fortsatt ska tillhöra samma kvalitetsnivå som tidigare såg styrelsen inga problem med att göra en sådan namnändring och gå arrangören till mötes. Bokstaven "R" i "RM" är därför uppdaterad till "S" i Eventor för både medel- och långdistansen.

Den kvalitetsnivå som nämns är nivå 3 (av 5) enligt reglerna. Till denna nivå hör idag nationella tävlingar och de flesta distriktsmästerskapen.

Årets arrangörer inbjuder också till en sprint som får inleda helgen på fredagen. Den har fått namnet Veteransprinten, men har ingen officiell Veteran-SM-status.

För grenarna skidorientering och mountainbikeorientering byter också tävlingen namn i och med kommande säsonger. Även här kommer de framtida formerna att beslutas om på styrelsemötet. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter