Svensk Orientering logotyp
09.10.2020

Vill du bidra till ett stärkt ledarskap - bli utbildare

Orientering
Är du en av våra nya utbildare? Nu rekryterar vi utbildare till Introduktionsutbildning för orienteringstränare.

Inom Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) pågår ett arbete med att utveckla ett helt nytt utbildningsutbud för tränare inom orienteringsrörelsen. Nu har det blivit dags att sjösätta en helt ny utbildning, Introduktionsutbildning för orienteringstränare, och till den söker vi nu utbildare.

Syftet med Introduktionsutbildning för orienteringstränare är att ge inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning och en utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar. Den omfattar 4 timmar studier på webben följt av en heldags träff där deltagarna möts. I kursbeskrivningen kan du läsa mer om innehåll och upplägg på utbildningen.

Med den nya Introduktionsutbildning för orienteringstränare kommer alla distrikt kunna erbjuda en instegsutbildning som inte ställer några krav på kursdeltagaren gällande tidigare erfarenhet som ledare eller djupt kunnande inom orienteringen. Genom att det blir distrikten som anordnar utbildningstillfällena så kommer utbildningen ges på närmre håll och på en förhoppningsvis mer frekvent basis än vad som historiskt varit fallet med de tränarutbildningar som funnits. Det sänker tröskeln för den som vill börja förkovra sig och bli trygg som ny ledare/tränare, berättar Jenny Håkansson som ansvarar för utveckling av tränarutbildningarna.

Innebär det att det behövs utbildare i varje distrikt? 
-Ja, målsättningen är att utbilda utbildare så att varje distrikt blir självförsörjande när det gäller att bemanna de utbildningstillfällen som distrikten anordnar. Självklar kan distrikten samordna utbildningstillfällen och vid behov låna in utbildare men målet är att utbilda minst två utbildare i varje distrikt. När distrikten har behöriga utbildare och har ingått överenskommelse med SOFT om formerna för att hålla utbildningen kan de börja arrangera den nya Introduktionsutbildningen för orienteringstränareUtbildningsansvariga i distrikten har fått information om implementringsprocessen och gör sig nu redo att besvara frågor och ta emot intresseanmälningar från personer som vill engagera sig som utbildare för att därefter göra sitt urval.

Läs mer om rekryteringen genom att ta del av Rekryteringsannonsen.

Svenska Orienteringsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för god tränarutbildning från klubbtränaren till elittränaren. Under 2019-2021 gör vi om våra tränarutbildningar för att stärka ledarskapet på förenings- och distriktsnivå samt i förlängningen även nationell nivå. Du kan läsa mer om SOFTs tränarutbildningar på SOFTs hemsida för tränarutbildning.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter