Svensk Orientering logotyp
21.03.2022

Ytterligare korrigeringar i kartnormerna

Orientering
IOF har gjort ytterligare korrigeringar i kartnormen (skog) och sprintnormen. SOFT har även uppdaterat de svenska översättningarna så att de ligger i fas. Samtliga versioner finns att ladda ner här från hemsidan.

Följande korrigeringar är gjorda i kartnormen (skog):

 • 307 Opasserbar sankmark: Ändring av minsta storlek.
 • 408 Skog, svårlöpt: Korrigering av symbolgrafik.
 • 416 Tydlig beståndsgräns: Korrigering av minsta storlek.
 • 514 Otydlig mur: Korrigering av symbolgrafik.
 • 517 Otydligt stängsel: Korrigering av symbolgrafik.
 • 520 Förbjudet område: Korrigering av minsta storlek.
 • 711 Förbjuden väg: Korrigering av symbolgrafik.

Följande korrigeringar är gjorda i sprintnromen:

 • 201/202 Opasserbar brant: Passerbar brant Korrigering av minsta storlekar.
 • 208 Blockterräng Grafisk: symbolkorrigering.
 • 307 Opasserbar sankmark: Korrigering av minsta storlek.
 • 310 Otydlig sankmark: Grafisk symbolkorrigering.
 • 101 Höjdkurva: Höjdkurvor ska anpassas eller, om inte anpassning är
  möjligt, klippas för att inte beröra symbolerna.

Alla ändringar finns numera också listade på en sida i början av respektive kartnorm.

Ladda ner de nya versionerna

De nya versionerna, både originalversionerna och de svenska översättningarna, ligger ute för nedladdning på sidan över kartrelaterade Stöddokument och filer.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter