Stjärnkampen

Precisionsorientering

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mycket
Träningspass
Träningspass: Helt
Gott och blandat
Kategori: Gott & Blandat

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Precisionsorientering (PreO) är en av de fyra grenarna inom orientering. I PreO är kartkunskap och kartläsningsförmåga i fokus. Vid varje kontroll finns upp till fem alternativa skärmar. Du ska på avstånd avgöra vilken skärm som sitter rätt enligt kontrollringen på kartan och kontrollbeskrivningen. Alla deltar på samma villkor, oavsett kön, ålder och rörelseförmåga i lättframkomlig terräng, det vill säga stigar och vägar som är framkomliga även för rullstol och cyklar. Uppdraget innebär att ungdomarna ska genomföra en riktig PreO bana med syfte att öka förståelsen för kontrollbeskrivningens förhållande till verkligheten. 

Steg för Steg

  • Använd ett område där det finns intressanta kontrollföremål längs en större stig eller väg. Variera kontrollföremålen så mycket det går. Gör en kontrolldefinition samt en förtydligad kontrollbeskrivning som finns tryckt på kartan alternativt ligger med i plastfickan. Förstora kartskalan till 1:5 000.

  • Häng ut tre till fem skärmar per kontrollpunkt samt en snitsel som markerar var ungdomarna ska stå när de bedömer. För varje utsatt kontroll görs ett facit på vilken som är den korrekta bokstaven för kontrollpunkten. 

  • Ungdomarna genomför banan med karta, penna och kontrollbeskrivning i handen. 

  • Fånga upp ungdomarnas reflektioner efteråt; vad var den största utmaningen, vilka skillnader finns mot kontrolltagningen i orienteringslöpning, vilka lärdomar kan ungdomarna ta med sig framöver, osv.

Att tänka på

På orientering.se finns ytterligare information och banexempel.

Exempel på en kontrollbeskrivning och en förtydligad kontrollbeskrivning. 

När ungdomarna står vid snitseln och tittar mot alla skärmar är den första från vänster skärm A, andra från vänster skärm B, tredje från vänster skärm C, osv. När du har satt ut samtliga skärmar vid varje kontroll är det viktigt att själv gå till bedömningsplatsen och se att det är tydligt vilken ordning skärmarna sitter i. Kom ihåg att göra ett facit efter hand som kontrollerna sätts ut.

Det här uppdraget görs med fördel efter avklarad stjärna ”Koll på deffen?” under kategorin Gott och Blandat.

Det här behöver ni

  • Kontrollskärmar

  • Snitselband

  • Facit över vilka kontrollpunkter som är korrekta