Stjärnkampen

Kartritning

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Lite
Träningspass
Träningspass: Helt
Hitta
Kategori: Hitta

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Har du någon gång reflekterat över kartan? Vem har gjort den och hur? Det är lätt att få uppfattningen att kartan är facit. Men i själva verket är kartan resultatet av kartritarens tolkning av verkligheten. Kartritaren har normer och anvisningar att förhålla sig till men i slutändan är det alltid kartritarens egen tolkning som blir resultatet. I det flesta fall tolkar orienteraren kartan för att förstå verkligheten. I det här uppdraget ska vi utmanas genom att göra det motsatta. Nämligen att tolka verkligheten och därefter rita upp den på kartan. Syftet är att ungdomarna ska få en ökad förståelse för hur kartritaren tänker och utmana sin förmåga att förstå och översätta verklighet och karta.

Steg för Steg

  • Välj en karta över ett lämpligt område som är tydligt avgränsat. Ni bestämmer själva storleken på området, det kan exempelvis vara ett stort eller flera mindre. Plocka sedan bort allt utom höjdkurvorna och eventuella avgränsningar på kartklippet. 

  • Ungdomarnas uppgift är att gå runt i området och rita in alla karttecken som saknas. Exempelvis stenar, branter, gropar, sankmarker, torn, beståndsgränser och så vidare. Tänk på att uppmana ungdomarna att använda kompassen för att få korrekt riktning på alla inritade karttecken. 

  • När alla karttecken är inritade och ungdomarna är återsamlade läggs alla kartor bredvid varandra. 1) Hur många olika tolkningar ser ni framför er? 2) På vilket sätt skiljer de sig åt? 3) Har några ritat in samma terrängobjekt med olika symboler? 

  • Reflektera tillsammans i gruppen 1) Hur ni kan dra nytta av den här övningen framöver? 2) Vad har ni lärt er, både av övningen och av resultatet? 4) Om det finns olika tolkningar av verkligheten, vad är då viktigt för oss att tänka på under ett orienteringslopp?

Att tänka på

Sätt gärna en maxtid för övningen. Ungdomarna börjar rita i samma ände av området för att kunna jämföra med varandra efteråt oavsett om alla hinner rita klart eller ej. För en enklare version av övningen kan ni på förhand berätta vilka och hur många av varje karttecken som ska ritas in. För en svårare version väljer ni ett detaljerat och/eller kuperat område.

Visste ni att det finns 51 aktiva kartritare i Sverige? Av dessa är två kvinnor och 49 män.

För ungdomar som är intresserade av att lära sig mer om bland annat kartritning finns mer information på Ungotekets hemsida . Ungoteket är utbildningen där unga orienterare från 14 år, får lära sig att skapa och leda orientering. De nya kunskaperna används till att göra ett valfritt projekt i föreningen, kanske arrangera en tävling eller ett läger. De som är med väljer själva sin projektutmaning!

Här kan ni ladda ned den Internationella kartnormen ISOM 2017-2.

Här kan ni ladda ned den internationella sprintkartnormen ISSprOM

Det här behöver ni

  • Penna och eventuellt ett hårt underlag att stödja kartan mot

  • Klocka för återsamling