Stjärnkampen

Barnkonventionen

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Lite
Träningspass
Träningspass: Halvt
Tänka
Kategori: Tänka

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns mänskliga rättigheter. Artiklarna lyfter allt från att inget barn ska svälta till att alla barn har rätt till utbildning. Barnkonventionen berör alla barn under 18 år. Artikel 12 är en av konventionens grundprinciper och har därför anknytning till idrottsverksamheten och det är den vi ska arbeta med i det här uppdraget.

Steg för Steg

  • Skapa dig en övergripande bild av Barnkonventionen och läs framför allt igenom artikel 12

  • Presentera artikel 12 för ungdomarna och låt dem reflektera en stund och fånga sedan upp deras tankar och åsikter. Hur tycker de att deras situation ser ut idag inom föreningen? Känner de att de har inflytande i de aktiviteter de gör tillsammans i föreningen? Känner de att deras röst hörs? Upplever de att vuxna lyssnar på deras åsikter?

  • Skriv ner eventuella åtgärder som ni tillsammans i gruppen måste vidta för att framöver följa artikel 12. 

  • Presentera ett konkret exempel för ungdomarna. Exempelvis är laguttagningar till olika typer av stafetter vanligt förekommande inom orientering. För en öppen dialog med ungdomarna hur de tycker att ledarna ska hantera situationen. Vad ska vi ha för tillvägagångssätt i vår förening? Vem bestämmer om vi ska delta? Hur många lag ska vi ha? Vem ska bli uttagen? Hur långt innan ska laguppställningen presenteras? Hur ska de olika lagen behandlas på tävlingsdagen? Någon annat som är viktigt att tänka på? 

Att tänka på

Ett annat förslag på case till ungdomarna kan vara att diskutera kring hur de vill att träningsplaneringen för säsongen ska se ut. Vilka moment vill de träna på, har de några favoritövningar, hur ska upplägget på passet vara med samling, övning, avslutning och liknande. 

Artikel 12 handlar om att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

I det här uppdraget har vi lagt stor vikt på Barnkonventionen med särskild tyngd på artikel 12. Tänk på att Barnkonventionen är viktig att förhålla sig till och reflektera kring vid alla träningspass och föreningsaktiviteter.

Som ledare kan det var bra att fundera på följande utifrån er specifika situation i förening: 1) Kring vilka saker kan och får barn vara med och bestämma? 2) Hur ger vi barn inflytande och delaktighet? 3) På vilket sätt lyssnar vi på barn? 4) Vem är ansvarig för att samla in barns röster och åsikter?

Läs om Barnkonventionen i orienteringssammanhang.

Det här behöver ni

  • Anteckningsmaterial