Stjärnkampen

Förenkla

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mycket
Träningspass
Träningspass: Helt
Hitta
Kategori: Hitta

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

På orange och violett nivå är kontrollpunkterna relativt kluriga och succesivt kommer de blir ännu klurigare. Kontrolltagningen kräver därför mycket planering. Därför är det bra att kunna använda stora terrängföremål för att nå fram till kontrollen på ett säkert sätt utan att förlora onödigt mycket tid. Att förenkla kontrolltagningen genom att styra mot något som är stort och tydligt och som sedan kan följas i riktning mot kontrollen. Det kallas att förlänga. Syftet med det här uppdraget är att bara läsa på det som behövs för att klara sträckan, varken mer eller mindre. Därför gäller det att hitta terrängföremål som kan användas för att förenkla sträckan. 

Steg för Steg

  • Välj ett område som lämpar sig för förenkling och lägg en bana enligt kartexemplet. Strecket mellan kontrollerna visar hur ungdomarna kan springa för att förenkla sträckan. 

  • Visa gärna någon av sträckorna som de kommer att genomföra på en förstorad karta. Visa en generaliserad/förenklad bild och en bild med alla detaljer för att åskådliggöra skillnaden.

  • Ungdomarna genomför banan i relativt lågt tempo för att hela tiden kunna fokusera på momentet förenkling. 

  • Reflektera tillsammans i gruppen efteråt 1) Har du förstått hur förenkling används? 2) Hur var upplevelsen av övningen? 3) Känner du att vi behöver träna mer förenkling?

Att tänka på

Beroende på hur erfarna och hur mycket ungdomarna har övat på förenkling tidigare kan uppdraget utvecklas. Ett alternativ är att ge ungdomarna en blank karta med endast banpåtrycket. Innan start får de kika på den vanliga kartan och själva rita in terrängföremålen som de vill använda för förenkling på sin blanka karta. Är någon osäker kan de ha den vanliga kartan med sig i plastfickan som stöd under banan.

Det här behöver ni

  • Kartor med plastfickor

  • Kontrollmarkeringar

  • Eventuellt färgpennor