Tove Alexandersson spurtar mot seger på Swedish League medeldistans i Skellefteå.

Bild: Tilda Andersson.

28.05.2023

Incidentrapport från Swedish League i Skellefteå

Orientering
Nu finns en incidentrapport publicerad från femte deltävlingen i Swedish League, medeldistansen i Skellefteå, gällande placeringen av en kontroll i H20E.
Under året testas ett upplägg för ökad transparens i regelbeslut, vilket inkluderar offentlig publicering av regelärenden och övriga incidentrapporter. Efter utredning finns nu en sammanställd rapport från medeldistansen i Skellefteå, gällande placeringen av en kontroll i H20E. 

Du hittar incidentrapporten på sidan för Övriga regelbeslut och tävlingshändelser som återfinns under Utöva och Följ -> Tävla -> Dokument & stöd -> Regelverket.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter