13.12.2022

Anmäl dig till Grundutbildning för kartritning!

Orientering
2023 års Grundutbildning för kartritning hålls åter som en fysisk helgträff den 4-5 februari på Vara Folkhögskola, i samband med Västrgötlands OFs utbildningshelg.

Detta år hålls utbildningen åter som en fysisk helgutbildning, i samband med Västergötlands OFs utbildningshelg på Vara Folkhögskola i Vara 4-5 februari.

Samlingssidan för utbildningshelgen återfinns på Västergötlands OFs (nya) hemsida. Helgen består av teoretiska moment inomhus och kommer senare under året följas upp med ett eller flera alternativ på fysiskt fältmoment. 

Senaste omgången genomfördes digitalt under maj-juni 2022 och då både riktat mot kartritare och kartkontrollanter. Denna omgång är enbart fysisk och innehåller inte detaljinformation specifikt om kartkontroll, däremot berörs detta område kraftigt av innehållet i kursen ändå eftersom vi till stor del diskuterar kartnormerna och tolkningar och tillämpningar av dessa. 

Målgrupp och innehåll:

Målgruppen för utbildningen är egentligen alla kartintresserade, både nya och befintliga kartritare men också alla som hanterar kartor i föreningarna eller i distrikten eller som bara vill lära sig mer om kartframställning. 

Fokus ligger på kartritning för OL, men övriga grenar berörs. Detta då kartframställningen för OL är många gånger mer komplex.

I år hålls ingen separat grundutbildning för kartkontrollanter, men denna utbildning rekommenderas för nya personer som vill genomföra kartkontroll. Istället planeras för en något mer avancerad utbildning i kartkontroll senare, som riktas mot distriktens kartansvariga.

Utbildningshelgen består enbart av diskussioner, teoretiska moment och praktik inomhus och kommer kompletteras med ett eller flera alternativ på fältmoment senare under året. 

Anmälan och mer information: 

Anmälan senast 22 januari. Se mer på utbildningens sida

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter