Svensk Orientering logotyp
23.05.2014

Arbetsgrupper söker medlemmar

Orientering
Förbundet har ett antal verksamhets- och arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. Nu söker vi medlemmar några av dessa grupper.

På förbundsmötet i mars beslutades om nya arbets- respektive projektgrupper.

Sedan tidigare finns grenspecifika arbetsgrupper för:

  • skidorientering
  • mountainbikeorientering
  • precisionsorientering

Det finns också etablerade ämnesspecifika arbetsgrupper inom:

  • regler
  • mark
  • kartor
  • miljö- och hållbarhet

Arbetet inom området Lika behandling ska startas igen. Gruppen som funnits tidigare var jämställdhetsgruppen. 

En ny grupp för Marknad och kommunikation ska startsas.

En framtidsgrupp ska bildas och en projektgrupp för vision utvecklingsmiljöer.

Är du intresserad av att delta i en verksamhetsgrupp eller arbetsgrupp? Läs mer om arbetsgrupperna och vem du kontaktar här.

Formerna för de svenska mästerskapen för veteraner ska ses över enligt förbundsmötesbeslut. Styrelsen har givit kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag som ska stämmas av med Skånes OF, Hälsinglands OF och Stockholms OF. Om du vill veta mer om detta arbete ta kontakt med Tommy Eriksson,tommy.eriksson@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter