Svensk Orientering logotyp
23.03.2018

Arrangörer till SM 2020-2022 sökes

Orientering
Ansökan om SM görs normalt fyra år innan tävling. Det betyder att sista ansökningsdag för 2022 är i år, närmare bestämt den 31 mars. Det finns även ett antal discipliner 2020 och 2021 att söka.

Det är hög tid att söka SM 2022. Som tidigare informerats om via nyhetsbrevet Arrangörsnytt har vi även sökt arrangörer för SM 2020 och 2021, vilket det fortfarande finns möjlighet att göra. 

Aktuella discipliner att söka

SM 2022

För 2022 går alla discipliner att söka. Det gäller natt, ultralång distans, sprint, sprintstafett, långdistans, medeldistans och stafett. 

Om sprintdisciplinerna sökes, tänk på att programmet eventuellt kan kompletteras med ytterligare en disciplin efter beslut av Internationella Orienteringsförbundet, IOF.

SM 2020

För SM 2020 önskas ansökningar till ultralång distans.

SM 2021

För SM 2021 handlar det om ultralång distans, natt, samt sprint och sprintstafett som går att söka.

USM 2021 och 2022

För USM så är det åren 2021 och 2022 som går att söka. Information om USM hittas här.

Veteran-SM 2020

Arrangörer för Veteran-SM 2020 sökes också. Information om Veteran-SM hittas här

Tidpunkter för tävlingarna

  • SM, långdistans, arrangeras i de flesta fall i mitten av september.
  • USM arrangeras normalt samma helg som SM, långdistans.
  • SM, medel och stafett (skog), arrangeras samma helg och i de allra flesta fall helgen efter SM, lång.
  • SM, natt, arrangeras helst på våren, veckorna innan Tiomila. Om intresse finns, ser vi gärna att det finns möjlighet att kombinera med en Swedish League-tävling samma helg.
  • SM-tävling arrangeras ytterst sällan under påskhelgen, vilket vi avser fortsätta med. 

Att beakta vid ansökan

Vid SM-ansökan, beakta följande:

  • Det går att söka både enskild SM-tävling eller flera.
  • Eftersom SM, lång, medel och stafett är mest attraktiva att arrangera så ser vi gärna att arrangörer av dessa tävlingar också kan ta antingen natt eller ultralång på våren, eller båda två. 
  • Det går att söka som enskild klubb, flera klubbar i samarbete eller som ett helt distrikt. Om ni söker som en eller flera klubbar, tänk på att ansökan alltid ska passera distriktet.
  • Det är också möjligt att gå ihop med klubbar utanför distriktsgränserna, men tänk även då på att ansökan alltid ska gå via distrikten.

Vad ansökan ska innehålla

Vid ansökan, fundera igenom förutsättningarna för arena och tävlingsområde ordentligt. Det är till exempel viktigt att liveuppföljning via GPS är möjlig, vilket kräver bra mobiltäckning i tävlingsområdet. IT-förutsättningarna på arenan är också viktiga, till exempel bör mobiltäckningen vara bra och Internet finnas att tillgå.

För mer information om vad ansökan ska innehålla, samt vilka förutsättningar som beaktas i ansökan, se mer på SOFT:s hemsida under Arrangera >>Att söka tävling >>  Former för ansökan av SM och Swedish League.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för samtliga SM är den 31 mars 2018

Det är relativt kort tid kvar. Finns planer på att söka, men alla bitar inte är på plats ännu, kontakta Tommy Eriksson (se nedan) och informera om läget.

SM-programmet 2018 och framåt

För kommande SM-program, se här

Frågor om SM

För SM-specifika frågor, kontakta Tommy Eriksson, tommy.eriksson@orientering.se
eller 010-4765 370.

För allmänna tävlingsfrågor, samt frågor om regler, kartor och IT, kontakta undertecknad.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter