Svensk Orientering logotyp
25.04.2022

Eventor åter tillgängligt

Orientering
Sedan sent söndag kväll är Eventor åter tillgängligt efter de driftsstörningar som pågick tidigare under söndagskvällen.

Vi tittar vidare på orsakerna till det inträffade och beklagar återigen de problem störningarna orsakat för såväl deltagare som arrangör.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter