14.03.2023

Förslag till framtidens tävlingsprogram

Orientering
De senaste åren har SOFT arbetat med att utvärdera vårt nationella tävlingsprogram för värdetävlingar och primärt inom orienteringslöpning. Det här har resulterat i ett förslag på nytt upplägg att börja gälla från och med 2025.

Arbetet har skett genom enkäter till löpare, diskussion på tävlingskonferenser, webbinarier med elitmiljöer och landslag med mera, samt vidareutveckling inom SOFT av de synpunkter och inspel som inkommit. Förslaget behandlar främst upplägget för SM och Swedish League och vilken roll de tävlingarna ska spela, men relaterar även till övriga tävlingsprogrammet.

Förslaget presenterar ett antal förändringar. Några är ett rejält nytänkande från hur upplägget ser ut idag.

- Vi har startat med en tom kalender och verkligen försökt utmana oss själva i arbetet med att forma ett nytt förslag på tävlingsprogram utifrån alla synpunkter och inspel vi fått in från diskussioner och enkäter, säger Fredrik Anhlén som arbetar med arrangemangsutveckling på SOFT.

De viktigaste huvuddragen i förslaget:

  • En tydlig minskning av antalet värdetävlingshelger genom:
    • En sammanslagning av tävlingshelger, inklusive SM.
    • En alternering av vissa tävlingar vartannat år.
  • En större anpassning till det internationella programmet genom:
    • Tydligare alternerande sprint- och skogssäsonger med bryt efter sommaren.
    • Skogs-SM respektive Sprint-SM på våren vartannat år och på hösten vartannat år.


Ge dina synpunkter
Det är en stor mängd förutsättningar för olika intressenter som har vägts samman och fortsatt kommer att vägas samman i detaljutformningen av förslaget. Här behövs dina synpunkter och tankar. Ta chansen och tyck till om förslaget, både i stora drag och i detalj - du som elitlöpare, du som breddlöpare, du som arrangör, du som tävlingsansvarig i distriktet eller du som inte hör till någon av dessa kategorier men ändå vill tycka till.

Med dina synpunkter kan upplägget förfinas ytterligare innan ett beslut tas. 

Öppet lunchwebbinarium tisdagen den 21 mars kl. 11:30-12:30
Det finns två sätt att tycka till.

Det ena är att delta vid ett öppet webbinarium som hålls tisdagen den 21 mars kl. 11:30–12:30. 

- Anslut till webbinariet här

På webbinariet kommer vi att presentera bakgrunden till arbetet och de synpunkter och inspel som inkommit hittills, samt vad det lett fram till.

Vi kommer också att presentera ett exemplifierat förslag på tävlingsprogram för 2025 och 2026. Det är viktigt att trycka på att detta är både ett förslag och ett upplägg som kan formas i detalj på flera olika sätt.
 
En större del av webbinariet kommer att ägnas åt öppen diskussion och frågor, med fokus på frågor kring konceptet och upplägget som helhet.

Troligtvis följs träffen upp av ytterligare ett tillfälle för att kunna fortsätta diskussionen. Ny kallelse kommer i sådant fall till detta. 

Webbinariet hålls i Microsoft Teams. Det kommer att spelas in och presenteras på hemsidan under Förening >> Arrangör >> Utbildning och träffar. Det kommer också att delas från sidan med tävlingsprogrammet. 

Frågor och synpunkter utanför webbinariet hänvisas till enkäten nedan. Inskickade frågor och synpunkter via mejl riskerar att inte noteras eller få en lång svarstid. 

Enkät

I tillägg till webbinariet har du möjlighet att ge din syn på förslaget i en enkät. Denna nås via länken nedan.
 
Enkäten är tillgänglig från och med idag, men vi rekommenderar att du besvarar den efter att du tagit del av webbinariet i realtid eller i efterhand. 

I enkäten har du möjlighet att ge din syn på olika delar av förslaget, samt ge kommentarer i fritext. 

- Starta enkäten här


Välkomna!

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter