Svensk Orientering logotyp
14.01.2022

Inför Förbundsmötet 2022

Orientering
Nu finns motioner och förbundsstyrelsens yttranden publicerade

Förbundsmötet är högsta beslutande organ för svensk orientering och det hålls vartannat år. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

På förbundsmötet den 2-3 april kommer verksamhetsberättelser och årsredovisning för 2020 och 2021 att godkännas, dessutom ska verksamhetsinriktning för 2023-2024 att beslutas och förbundsstyrelse att väljas.

Förbundsmötet ska också behandla förslag från förbundsstyrelsen och inkomna förslag (motioner).

Inkomna motioner och förbundsstyrelsens yttranden finns att läsa här.

Föreslå förtjänstmedaljer

Förtjänstmedalj i silver delas ut till orienteringsledare för mångårig synnerligen gagnande verksamhet inom OF-styrelse eller förbundsstyrelse eller till annan idrottsledare, som i motsvarande grad gagnat orienteringsidrotten. Medaljen delas ut av förbundsstyrelsen på förslag av styrelsemedlem, OF eller förening. Förslag från förening ska tillställas respektive OF för yttrande och tillstyrkan. Normalfordringar är 15 års SOFT-eller OF-arbete i ledande befattning.

Förtjänstmedalj i guld delas ut till särskilt förtjänta ledare för mångårig verksamhet av bestående värde för orienteringsidrotten. Medaljen delas ut efter enhälligt beslut av styrelsen.

Läs mer om förtjänstmedaljer här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter