Svensk Orientering logotyp
15.01.2020

Information om förbundsmötet 2020

Orientering
Förbundsmötet 2020 kommer att hållas den 21-22 mars på Quality Hotel Nacka, Stockholm.

Förbundsmötet, som är svensk orienterings högsta beslutande organ, kommer att hållas den 21-22 mars på Quality Hotel Nacka.

Mötet kommer att inledas med lunch kl.12 lördagen den 21 mars och avslutas med lunch söndagen den 22 mars.

Förbundsmötet består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Vi behöver ha information om vilka personer som kommer att vara ombud senast tre veckor före förbundsmötet, dvs. fredagen den 28 februari.

Mötet är offentligt och gäster är välkomna att delta som åhörare.  

Mer information om mötet - bl.a. röstlängd, inkomna motioner, yttranden och förslag - finns här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter