13.12.2023

Kartgruppen komplett

Orientering
SOFTs kartgrupp har under året genomgått en förändring och utökning till att bli mer heltäckande, vilket bland annat innebär att representanter från alla grenar nu finns samlade i SOFTs centrala kartgrupp.
Nu är Kartgruppen att anse som komplett i och med att Martin Fredholm kliver in i gruppen som representant för kartfrågor inom Precisionsorientering. 

Sedan tidigare har Sture Norén klivit in i gruppen som representant för SkidO-frågor och Viktor Larsson som representant för MTBO-frågor. Genom detta får svensk orientering en gemensam grupp för diskussion av kartrelaterade frågor inom alla grenar. Detta är värdefullt då många aspekter av kartorna är gemensamma för flera grenar. Exempelvis har MTBO och SkidO mycket gemensamt och dessa bygger båda på kartnormerna för OL. PreO utgår också från kartnormerna för OL med vissa mindre justeringar.

Läs mer om Kartgruppen och se alla medlemmar samt kontaktuppgifter.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter