Svensk Orientering logotyp
22.05.2015

Läget för tillgången till mark

Orientering
Ungefär fem gånger per år skriver Eje Andersson, markansvarig på SOFT, rapporter om arbetet med markfrågor, nu finns lägesrapport nr.2 ute.

- Under 2015 kommer arbetet inom SOFT med markfrågor att ge många möjligheter att på ett aktivt sätt vara med för att påverka processer i omvärlden, processer som på ett eller annat sätt kan komma att påverka tillgången till mark för orientering i framtiden. SOFT arbetar nu aktivt för att finnas med på "rätt ställe". Sedan blir det viktigt att utvärdera alla aktiviteter där SOFT satsar sin tid och vad resultatet har blivit, konstaterar Eje Andersson.

Lägesrapport 2 2015 hittar du via följande länk:
www.orientering.se/Arrangera/Markfrågor/Lägesrapporter 

På sidan för Markfrågor finns mycket information om bl.a. Allemansrätten och tillgången till mark: www.orientering.se/Arrangera/Markfrågor.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter