Svensk Orientering logotyp
25.09.2017

Många anmälda till kartritarutbildningen

Orientering
Det är hela 22 anmälda till SOFT:s kartritarutbildning i Sörforsa i Hälsingland nu i månadsskiftet september-oktober.

Den 30 september-1 oktober anordnas en introduktion- och inspirationskurs i kartritning i Sörforsa i Hälsingland. Den ska förhoppningsvis öka intresset för att rita kartor ytterligare och ge en ökad förståelse för vilka utmaningar som finns med kartritning, samt hur dessa kan lösas på bästa sätt.

Åldern på de anmälda deltagarna är varierande med flera är födda på 90-talet och även en på 2000-talet. Tyvärr är inga damer anmälda.

Flera har hört av sig och undrat om det kommer fler tillfällen till utbildning och det är ambitionen. Just nu diskuteras det en utbildning i Stockholm under mars eller april månad 2018.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter