Svensk Orientering logotyp
12.04.2022

Missa inte att söka kompensationsstöd

Orientering
Idrottsföreningar, som påverkats ekonomiskt av coronapandemin, kan ansöka om kompensationsstöd fram till den 21 april.
Ansökningstiden för att söka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet gäller fram till den 21 april kl. 12.00.
 
Idrottsföreningar, vars ekonomi påverkats av de coronarestriktioner som myndigheterna införde, kan ansöka om stöd. Det täcker perioden: 23 december 2021 fram till 8 februari 2022.

Syfte

Tanken bakom kompensationsstödet är att ge föreningar förutsättningar för att fortsätta kunna bedriva sin idrottsverksamhet och anordna evenemang, framförallt barn- och ungdomsidrotten.

Underlag

I likhet med tidigare ansökningar för kompensationsstöd måste föreningar kunna påvisa och styrka hur coronapandemin och de restriktioner som infördes påverkat verksamheten ekonomiskt genom, ”verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhetsberättelser och resultatrapporter.” 
 
Det är också viktigt att redovisa om man mottagit andra statliga eller kommunala bidrag relaterade till pandemin, och eventuella kostnadsbesparingar som skett.

Ansökan

Föreningar kan ansöka om kompensationsstöd via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Notera att man måste vara inloggad. Följande är behöriga att ansöka: ordförande, kassör och idrottsmedel firmatecknare.
 
Det finns två olika ansökningsformulär -- ett enklare för ansökningar upp till 25 000 kronor och ett mer omfattande för större ansökningar.
 
Läs här för mer information, frågor och svar. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter