Svensk Orientering logotyp
04.05.2018

Ny förenklad struktur av regelverket

Orientering
En ny version av regelverket för orienteringslöpning trädde i kraft den 1 maj 2018. Bland annat är tävlingsregler och tävlingsanvisningar hopslagna till ett enda dokument.

 Följande är nytt i nya regelverket för orienteringslöpning:

  • Det består nu av ett enda dokument som innehåller både tävlingsregler och tävlingsanvisningar.
  • Ordet "sjukvård" är ersatt med annan vokabulär efter FM-beslut 2018.
  • I övrigt är ett antal mindre redaktionella ändringar gjorda.

Ladda ner regelverket

Det nya regelverket för orienteringslöpning laddas ner här:

Motsvarande dokument för SkidO, MTBO och PreO, ett per gren, kommer att tas fram under 2018.

Ladda ner en presentation om nya regelverket

Den nya strukturen, samt vad som är nytt i övrigt, går att läsa om i det beslutsunderlag förbundsstyrelsen fick inför sitt möte i april 2018 (välj antingen pptx- eller pdf-format):

Övergångsbestämmelser

De tidigare tävlingsreglerna och anvisningarna för orienteringslöpning gäller som övergångsbestämmelser under hela 2018. Det innebär att det nya regelverket ska följas i första hand, men där det inte är praktiskt möjligt, att det tidigare regelverket får följas.

Allt om regelverket i övrigt

Allt om regelverket i övrigt går som vanligt att läsa under Träna & tävla eller Arrangera >> Tävlingsregler och anvisningar. Samma versioner ligger under båda.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter