Svensk Orientering logotyp
08.03.2017

Ny OLA-version – viktigt att uppgradera

Orientering
OLA 5.4.1 är lanserad och kan hämtas från Eventor. Det är viktigt att ni som arrangörer uppgraderar till den nya versionen eftersom den innehåller fullt ekonomistöd mot Eventors två fakturatjänster.

Den nya OLA-versionen innebär att all ekonomidata följer med från OLA vid resultatuppladdning till Eventor, till exempel information om hyrbrickor, tjänster och kontantbetalning vid direktanmälan.

Det här sparar in mycket arbete vid fakturahanteringen i Eventor för er som arrangörer, men också för alla klubbar som använder sig av Eventors andra fakturatjänst, den för klubbmedlemmars tävlingsdeltagande efter årets slut.

Även en rad andra ärenden är hanterade i den nya OLA-versionen:

  • Förbättrad automatisk utskrift
  • Mer robust inläsning av loggfil från incheckning
  • Rättat fel med avgift vid direktanmälan för flerdagars
  • Rättat fel där avgifter inte kommer med korrekt vid manuell efteranmälan
  • Rättat fel där incheckningsproceduren vid redan knuten bricka inte gick att avbryta
  • Rättat fel där dialogen Felande löpare inte visat korrekt start/måltid om visa datum i tidskolumner valts
  • Rättat fel i speakerdialog som kraschat i stafettläge om rankinglista varit vald tidigare


Kostnadsfri nedladdning

OLA är kostnadsfritt för svenska arrangörer. Programmet laddas ner från Eventor för personer med rollen arrangörsansvarig eller administrator och hittas under Administration >> Hämta OLA.
- Direktlänk till nedladdningssidan i Eventor (du behöver vara inloggad) 

Saknar du behörighet, kontakta klubbadministratören.

Support

Svenska Orienteringsförbundet kan som vanligt inte garantera att en ny version är helt fri från fel. Därför är det viktigt att ni som arrangör noga och i god tid före tävling förbereder er och gör tester. Särskilt viktigt är det att arbeta igenom de dialoger som innehåller förbättringar jämfört med tidigare versioner.

Eventuella fel rapporteras som vanligt till olasupport@orientering.se.

Vanliga OLA-frågor och svar i Eventor

Det har tagits fram en guide som samlar de vanligaste OLA-frågorna med tillhörande svar. Som tidigare rapporterats hittas denna på OLA-sidan på SOFT:s hemsida och samma frågor finns också att tillgå via Frågor- och svar-funktionen i Eventor.

Saknar du något avsnitt i FAQ-guiden, eller om du själv har gjort i ordning en guide/lathund, hör gärna av dig till olasupport@orientering.se, så kan FAQ-frågorna i Eventor kompletteras.

Publik lista över aktuella IT-ärenden

Som vi tidigare gått ut med finns det framtaget en publik lista över aktuella IT-ärenden, se caselist.orientering.se.  

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter