Svensk Orientering logotyp
02.05.2016

Nya anvisningar för orienteringslöpning

Orientering
I början av mars fick orienteringen ett gemensamt regelverk för fyra grenar. Dessa har nu kompletterats med nya nedkortade anvisningar för orienteringslöpning. Samtidigt presenteras en del nyheter.

Tidigare bestod antalet anvisningar av 12 dokument på totalt 100 sidor. Dessa har nu blivit ett enda dokument och minskats ner till 46 sidor. Med anvisningar avses numera inte flera dokument utan en anvisning är en anvisning på samma sätt som en regel är en regel.

Mycket av det som haft karaktären av rena förklaringar och illustrationer har plockats bort och kommer att ersättas av information och stöddokument på SOFT:s hemsida under maj och juni månad.

Om något på hemsidan ligger på förbundsstyrelsen att besluta om så framgår det av anvisningarna.

Utgångspunkten med förenklingen har varit att allt regelrelaterat fortfarande ska kunna hittas i tävlingsregler och anvisningar ute på en tävling. Det ska räcka att läsa tävlingsregler och anvisningar för att utifrån ett regelperspektiv veta hur man som tävlande, arrangör eller jury ska agera ute på tävlingen.

Presentation med nyheter och förändringar

Det har tagits fram en presentation där det framgår vad som har plockats bort. Denna kan laddas ner i pptx- eller pdf-format från nedanstående sida:
- Nyheter och förändringar

Här kommer en sammanfattning i punktform av vad som plockats bort:

 • Regelverkets uppbyggnad.
 • De vanligaste tävlingsdisciplinerna.
 • Tävlingar som ingår på nivå 1.
 • En beskrivning av Eventor.
 • Teknik och resursplanering har blivit ett stöddokument.
 • Rätt behörighet och utbildning för banläggare (banläggarkort).
 • Banlängder, beräknade segrartider och svårighetsnivåer.
 • Exempel på beräkning av tävlingsavgiften.
 • Mer information om hur terrängbeskrivningen kan utformas.
 • SM-information och förutsättningar på egen SM-hemsida (sidan fanns redan innan, men nämndes inte i anvisningarna).
 • Förutsättningar för rankade.
 • SOFT:s antidopingsarbete.
 • Särskilda regler för sprintorientering har blivit ett stöddokument (reglerna är hämtade från sprintnormen som ska följas enligt regelverket).

Nyheter och omskrivningar i anvisningarna

Ovan nämnda presentation innehåller även vad som är nytt och omskrivet i de nya anvisningarna.

Här följer en sammanfattning i punktform av nyheter och omskrivningar:

 • Avsnitten om kontrollanter och arrangörscoacher under kapitlet om kvalitetssäkring är mer kompakta och återupprepas inte i kapitlet om kvalitetskontroll.
 • Avsnittet om kvalitetssäkring av tävlingsadministrationen är omskrivet.
 • Kapitlen om tävlingskontroll, kartkontroll och bankontroll är omskrivna.
 • Information om toaletter, dusch och sjukvård från tävlingsreglerna är införd.
 • Meningen om dispens för kartskala är efter inkommen motion till förbundsmötet mer neutral än tidigare.
 • Nytt: Vid individuell tävling ska lös kontrollbeskrivning markeras med den tävlandes startnummer för att säkerställa att rätt kontrollbeskrivning ges till rätt deltagare.
 • Nytt: Kartbytesgaffling införd som officiell gafflingsmetod.
 • Avsnittet om de elektroniska stämplingssystemen är utökat, bland annat med information om trådlösa stämplingssystem.
 • Stiftklämma är inte länge nödvändigt som backup för nivå 1 efter önskemål från tävlingskonferensen i november 2015.
 • Tabell och bilder över regionsindelning och datumgränser är mer kompakta.
 • Orienteringstävlingens klasser. Tidigare många återupprepningar av tävlingsreglerna. Nu endast kompletteringar till reglerna.
 • Tydliggjort hur avgift delas upp i beskattningsbar och skattefri del i Eventor.
 • Nytt: Ett avsnitt om hur SOFT-representationen fungerar vid en värdetävling.
 • Startmellanrum. Tidigare dubbel information, dessutom olika. Nu mer logisk följd med sprint (1 minut), medel (2 minuter) och lång (3 minuter), men bara rekommendationer (=bör) och med möjlighet att ha mindre startmellanrum vid många deltagare och större startmellanrum vid få deltagare.
 • Tidigare stod det att klasser med samma bana inte ska starta efter varandra. Nu justerat till rankingmeriterande klasser eftersom fri intervallstart är tillåtet i alla klasser utom rankingmeriterande klasser.
 • Startordning vid stafett justerad efter motion till förbundsmötet – från bokstavsordning till att lottas, alternativt följa föregående års placering.
 • Tydliggörande för startmetoden masstart – tävlande med lägst startnummer ska placeras i startleden längst fram.

Övergångsperiod fram till 1 januari 2017

De nya anvisningarna, beslutade av förbundsstyrelsen vid sitt möte den 19 april 2016, träder i kraft den 2 maj 2016. I de fall anvisningarna ännu inte är praktiskt möjliga att följa får de tidigare anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2017. 

Dokument

De nya anvisningarna hittas på sidan för tävlingsregler och anvisningar på nedanstående länk.
- Tävlingsregler och anvisningar 

Frågor

Ställs till Niklas Wrane, regelansvarig på SOFT, via niklas.wrane@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter