Svensk Orientering logotyp
24.06.2021

Nya riktlinjer för tävling från 1 juli

Orientering
Nya riktlinjer för orienteringsverksamhet kommer med största sannolikhet från den 1 juli. Det här gäller om regeringens förslag blir verklighet. Välkomna till digital informationsträff den 30 juni.

Regeringen presenterade den 14 juni ett förslag på nya restriktioner från och med 1 juli. Det finns inget definitivt beslut men med största sannolikhet kommer förslaget att gå igenom.

För orienteringsverksamheten skulle detta innebära att framför allt orienteringstävlingar får betydande lättnader. När det kommer till antal deltagare höjs maxtaket från 150 till 900 deltagare och tävlingsområdet tas bort. Det är alltså bara start- och målområdet som nu ska räknas in.

- Båda dessa förändringar ser vi såklart mycket positivt på, vilket gör att i princip alla våra tävlingar kommer att kunna genomföras. De tävlingar med under 900 deltagare kommer inte behöva förlänga startdjupet mer än vanligt, säger Tomas Stenström, idrottschef på Svenska orienteringsförbundet.

Det är fortfarande inte helt klarlagt vad som gäller för deltagartaket. Om det får vistas 900 i start- och målområdet eller max 900 i start- respektive målområde.

- Detta är något vi förväntar oss svar på i samband med att regeringen och FHM kommer ut med de nya riktlinjerna och något vi påpekade i vårt resmissvar. Vi tycker att det ska vara 900 i start respektive mål. Det andra vi påpekade i vårt remissvar var att vi fortfarande inte förstår logiken med att det man föreslår att tillåta 3 000 i sittande publik och 1 800 vid demonstrationer medan motionslopp har ett maxtak på 900, säger Tomas Stenström.

Hela vårt remissvar ser ni här.

När regeringen och FHM kommer ut med besked om vad som  gäller från den 1 juli kommer vi att uppdatera våra riktlinjer. Vi kommer också hålla en digital informationsträff den 30 juni, mer information och anmälan hittar du här.

Till dess att vi fått besked från regeringen kommer här de förändringar för orienteringstävlingar som vi ser att regeringens förslag kommer att innebära:

  • Det får vistas max 900 deltagare i start- och målområdet. Tävlingsområdet räknas bort. (Denna punkt kommer vi utveckla mer när vi får regeringens/FHM:s riktlinjer.)
  • För att kunna ha fler än 900 personer totalt på en tävling är det framför allt startdjupet och startintervallet som arrangören kan anpassa utifrån förväntad tävlingstid på deltagarna. 
  • Arena/samlingsplats tillåts så länge det går att hålla avstånd och att det inte uppstår några trånga passager där det blir trängsel.
  • Försäljning och marka tillåts förutsatt att det går att göra på ett smittsäkert sätt och att det inte uppstår trängsel.
  • Dusch rekommenderas fortsatt inte.
  • Rekommendationen om att enbart tillåta föranmälan tas bort. Arrangören avgör nu om det är lämpligt eller inte utefter förutsättningar och förväntat antal deltagare.

Läs de fullständiga riktlinjer som gäller till dess att vi får nya besked från regeringen här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter