Svensk Orientering logotyp
04.08.2021

Nya tränarutbildningar

Orientering
Den nya junior- och seniortränarutbildningen är nu komplett med samtliga moduler. Första tillfället för modul A hålls i november 2021. I SOFTs regi arrangeras nu även Grundutbildning för tränare.

Hösten & vintern 2021/2022 erbjuder Svenska Orienteringsförbundet ett stort utbud av tränarutbildningar. Det finns utbildningar riktade till barntränare, ungdomstränare, junior- och seniortränare samt en konceptuell utbildning för bredd- och motionsverksamhet.

För dem som väntat på lansering av den nya Junior- och seniortränarutbildningen så är väntan över. Nu är produktionen klar och vi har glädjen att under hösten bjuda in till samtliga tre delar (moduler) som ingår i utbildningen. Första delen är Grundutbildning för tränare. När du som gått den delen (i SOFTs, RF-SISUs eller annat specialidrottsförbunds regi) går du vidare genom att ta dig an de andra två modulerna i valfri ordning. Det finns inget krav på att genomföra samtliga moduler under ett och samma år utan det går bra att dela upp dem över längre tid.
Här kan du läsa kursbeskrivningen för junior- och seniortränarutbildningen.

På följande sida finner du information om SOFTs tränarutbildningar.

På följande sida hittar du planerade kurstillfällen (sidan fylls på vart efter fler kurstillfällen planerts upp).

Vidare utbildar SOFT under hösten och vintern 2021/2022 ett antal distriktsutbildare. De blir behöriga att kursleda den nya Introduktionsutbildningen för orienteringstränare som respektive distrikt sedan kan arrangera lokalt och i den omfattning som behoven föreligger. Här kan du ta del av kursbeskrivningen och här kan du läsa om rekryteringen av utbildare

Hur har tankarna gått inför hösten med anledning av pandemin och tidigare inställda utbildningar?

-Vi hoppas att det åter ska vara möjligt att genomföra utbildningar där vi kan mötas i det fysiska rummet och har planerat utifrån det. Pandemin har inneburit att vi fått ställa om där det varit möjligt. Vissa utbildningar, som vi anpassat formerna för, kommer vi även fortsättningsvis att erbjuda i ett format där träffarna sker digitalt. Genom att erbjuda olika former så tillmötesgår vi olika behov. Varmt välkommen att anmäla dig till en eller flera av våra utbildningar, hälsar kanslipersonalen genom Jenny Håkansson.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter