Svensk Orientering logotyp
19.05.2014

Nytt på marksidorna

Orientering
Svenska Orienteringsförbundets markgrupp har tagit fram en lathund som kan vara till hjälp för arrangörer i dialog med Fortifikationsverket. Här nedan finns mer information om lathunden samt länk till Naturvårdsverkets nya kartverktyg för skyddad natur.

Svenska Orienteringsförbundets markgrupp har tagit fram en lathund för dialog med Fortifikationsverket när verkets marker ska användas för orienteringsevenemang. Lathunden finns under Förening-Markfrågor-Samråd.


På marksidorna (Förening-Markfrågor-Aktuella länkar) finns även en länk till Naturvårdsverkets nya kartverktyg där du hittar  information om alla skyddade områden i Sverige, Sveriges Natura 2000-områden och andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner. Det nya kartverktyget ersätter de tidigare för Skyddad natur och Natura 2000.

Denna information kan du hitta i Skyddad natur:

  • Var och under vilken period det råder tillträdesförbud inom våra skyddade områden (fågel- och sälskyddsområden)
  • Alla Natura 2000-områden och var naturtyper enligt art- och habitatdirektivet förekomer i skyddade områden
  • Nationalparksplan för Sverige
  • Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar
  • Sveriges mest värdefulla sötvattenmiljöer (Värdefulla vatten)

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter