Svensk Orientering logotyp
01.07.2021

Nytt regelverk från och med 1 juli

Orientering
Regelverket har uppdaterats. De två största nyheterna i den nya versionen är skrivningen om likvärdigt tävlande och ett tillägg om åldersbundna klasser vid SM som båda börjar gälla 1 juli 2021.

Efter beslut vid senaste förbundsmötet träder två nya regler i kraft den 1 juli 2021.

Ny skrivning om likvärdigt tävlande

Den ena regeln rör likvärdigt tävlande där paragraf 2.1.3 är kompletterad med en ny skrivning. Kopplad till regelparagrafen finns en anvisning med ytterligare vägledning för rättvisa och likvärdiga tävlingar.

Regelverket har också kompletterats med ett stöddokument för att arrangera likvärdiga och rättvisa tävlingar. Dokumentet ligger ute på SOFT:s hemsida. På SOFT:s hemsida finns också en ny avdelning under vanliga regelfrågor och svar som rör likvärdigt tävlande.

Åldersbundna klasser

Den andra regeln rör åldersbundna klasser på SM. Följande gäller från och med den 1 juli 2021:

  • Vid SM-tävling ska deltagare i åldersgrupperna 18, 20 och 21 år under tävlingsåret fylla lägst 17 år. Undantag är i disciplinen stafett (skog) där deltagare i åldersgruppen 20 under tävlingsåret ska fylla lägst 15 år.
  • Vid USM-tävling ska deltagare i åldersgruppen 15 under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i åldersgruppen 16 under tävlingsåret fylla 16 år. Dessa åldersbegränsningar är samma som gällt tidigare.
  • Vid USM:s distriktsstafett ska deltagare under tävlingsåret fylla minst 13 år.
  • Om det vid få anmälda i SM- eller USM-tävling flyttas anmälda till annan klass – och ursprungsklass därmed utgår – får deltagare som under tävlingsåret fyller minst 15 år tävla i äldre klass.

Gäller fyra grenar

Skrivningarna om likvärdigt tävlande och åldersbundna klasser gäller alla fyra grenar.

PreO har ingen klassindelning utifrån ålder och kön. På SM i PreO får den som fyller minst 15 år innevarande kalenderår delta.

Gäller även elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT

Samma utgångspunkt gällande åldersgränser för deltagande på SM gäller även för Swedish League och för motsvarande tävlingsserier inom MTBO, PreO och SkidO. Det gäller också uttagningstävlingar till internationella mästerskap, exempelvis VM och Junior-VM.

Fler nyheter i regelverket för orienteringslöpning

Flera andra mindre uppdateringar är gjorda i regelverket för orienteringslöpning. Bland annat är en text införd om att banläggare inte får lägga olika klassers kontroller för nära varandra.

Även andra mindre redaktionella ändringar och förtydliganden är gjorda.

Regelverket för orienteringslöpning publicerat på hemsidan

Regelverket är uppdaterat för orienteringslöpning och kommer också att uppdateras för MTBO, SkidO och PreO inom kort.

På SOFT:s hemsida finns regelverket för orienteringslöpning publicerat både under avdelningen Träna & tävla och Arrangera i två identiska versioner.

Stöddokumentet för att arrangera rättvisa och likvärdiga tävlingar hittas här:

Frågor och svar om likvärdighet hittas här:

Samtliga nyheter och förändringar i regelverket finns listade på sista sidan av regelverket, men kan också hittas på nedanstående länkar.

Frågor

Frågor besvaras av undertecknad.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter