Svensk Orientering logotyp
28.05.2021

Orienteringsarrangemang under vårdatumperioden

Orientering
Från 1 juni ges klartecken för tävlingar. Samtidigt är vi inne i en känslig period där vi måste tänka på vilka orienteringsarrangemang som går att ha, hur de genomförs samt att ha extra god dialog med markägarna.

När det från 1 juni öppnas upp för tävlingar igen är längtan efter att få arrangera och delta på tävlingar stor. Samtidigt är vi inne i vårdatumperioden och måste därför ta stor hänsyn. Det är just nu endast i norra Sverige, region 4 och 5, som vi får ha öppna arrangemang i skogsmark och då under vissa förutsättningar.

 

Här nedan förtydligas vad som gäller för tävlings/träningsarrangemang och kontakter med markägarna

Generellt gäller att för att få ha kontroller ute längre än ett enstaka träningstillfälle så ska man ha tillstånd från markägare.

Vårdatumperioden gäller just nu i stora delar av Sverige och då är det extra viktigt att ta hänsyn till växt och djurlivet i naturmiljön. Normalt ska vi ta så kallade generell hänsyn men under en tidsperiod på våren som varierar från söder till norr ska vi också ta särskild hänsyn. Vad som gäller finns att läsa i Naturvårdverkets Allmänna Råd 1996:4

Även om träningsarrangemangen nu är små så kan upprepad störning i form av veckans banor göra att djur och fåglar stressas. Det gäller oavsett om kontrollerna är markerade eller inte.

 

Tips och att tänka på

  1. Utnyttja möjligheterna till att arrangera sprintarrangemang under vårdatumstoppet.
  2. Håll träningsarrangemang i skogen korta och plocka in markeringarna efter träningen. Arrangemang, som innebär en lång, tidsmässigt sammanhängande verksamhet i ett och samma terrängområde, bör undvikas under dessa perioder.
  3. Välj terrängområde med omsorg. Föreningsinterna, mindre, tillfälliga arrangemang bör kunna genomföras i hela landet under vårdatumperioden under förutsättning att de genomförs i ett större sammanhängande skogsområde eller i särskilt avsatta friluftsområden, exempelvis kommunala reservat. Marker med ett blandat inslag av ängs-, hag- och skogsmarker samt våtmarker (dvs. marker med goda biotoper för däggdjur och fåglar) bör undvikas. Ingår sådana mindre marker i valt terrängområde bör de om möjligt avsättas som frizoner.
  4. Banläggning med minsta möjliga störning och utökade frizoner. Särskilda krav ställs under dessa perioder på banläggningen så att minsta möjliga störning åstadkoms. Det innebär en strikt tillämpning av principerna för stråkbanläggning och sammanfallande löpriktningar. Såväl antalet frizoner som storleken på dessa bör ökas under dessa perioder.
  5. Stäm av med klubbens markansvarig eller kartansvarig vad som gäller på respektive karta.

Läs mer via länkarna:

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/

https://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/zonindelningochdatumgranser/

http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar-96-4.pdf

 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter