Orienteringskurs för barn och unga
06.09.2021

Orienteringskurs för barn och unga (1)

Orientering
Snart lanseras ett paketerat material som stöd för tränare och ledare att bedriva orienteringskurser för nybörjare i föreningen. Redan nu finns materialet för grön och vit nivå tillgängligt.

Under våren och sommaren har Västergötlands Orienteringsförbund och SOFT skapat ett paketerat material till föreningsledare för att bedriva orienteringskurser för nybörjare. Det material som tagits fram är anpassat för barn och ungdomar på grön, vit och gul nivå och syftar till att underlätta och stötta ledare med såväl planering, genomförande och efterarbete. Orienteringskurserna är inspirerade av utvecklingsmärkena som utgår ifrån den trappa som beskriver den orienteringstekniska utvecklingen från nybörjare till fullärd orienterare.

 

Orienteringskursen för respektive färg består av fem tillfällen á 90 minuter där deltagarna tillsammans utför olika lekar, basövningar och kartövningar där allt material så som affischer, inbjudan, instruktioner och utvärderingar är förberett så långt det är möjligt. Material är fritt att använda för samtliga föreningar och finns färdigt för utskrift på hemsidan. Arbetet förväntas vara klart under oktober månad men redan nu finns materialet för kursen på grön och vit nivå. Läs mer om de nya orienteringskurserna på www.svenskorientering.se/Orienteringskurs.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter