Svensk Orientering logotyp
01.06.2021

Orienteringskurs för barn och unga (2)

Orientering
Snart lanseras ett paketerat material som stöd för tränare och ledare att bedriva orienteringskurser för nybörjare i föreningen. Redan nu smygsläpps materialet för grön nivå.

Vid årsskiftet ansökte Västergötlands Orienteringsförbund om projektmedel från Skogssportens gynnare med ambitionen om att skapa ett genomarbetat och paketerat material till föreningsledare för att bedriva orienteringskurser för nybörjare. Stödet beviljades och i samverkan med Svenska Orienteringsförbundet tas nu ett material fram som är anpassat för barn och ungdomar på grön, vit och gul nivå. Materialet syftar till att underlätta och stötta ledare med såväl planering, genomförande och efterarbete. För varje tillfälle finns ett genomarbetat upplägg från start till mål. Orienteringskurserna är inspirerade av utvecklingsmärkena som utgår ifrån den trappa som beskriver den orienteringstekniska utvecklingen från nybörjare till fullärd orienterare.

Magnus Sundmark, verksamhetsledare i Västergötlands Orienteringsförbund som är en av initiativtagarna säger att idén är sprungen ur föreningsbehovet.

- Det är framför allt små och medelstora föreningar som det här materialet är ämnat att stötta. Enkelheten och strukturen ska ge fler föreningar goda möjligheter till regelbunden och metodisk rekrytering, förklarar Magnus.

För föreningar som redan idag har bra och välfungerande rekrytering och ungdomsverksamhet kan materialet istället med fördel användas som inspiration och variation.

- Förhoppningarna är så klart att det framtagna materialet ska nå ut och användas brett runt om i orienteringssverige. Att upplägget knyts an till utvecklingsmärkena ger extra goda förutsättningar för föreningar att arbeta med strukturerad rekrytering och ungdomsverksamhet på ett enkelt sätt, men materialet går naturligtvis lika bra att använda fristående, fortsätter Magnus.

Kursen för respektive färg består av fem tillfällen á 90 minuter där deltagarna tillsammans utför olika lekar, basövningar och kartövningar där allt material så som affischer, inbjudan, instruktioner och utvärderingar är förberett så långt det är möjligt. Material är fritt att använda för samtliga föreningar och finns färdigt för utskrift på hemsidan.

Arbetet förväntas vara klart till hösten men redan nu smygsläpps materialet för kursen på grön nivå.

- Det här känns precis rätt i tiden, finns det något vi kan göra för att underlätta och hjälpa våra ledare i deras träningsverksamhet så gör vi gärna det. Det ska bli jättespännande att se hur materialet tas emot av föreningarna och på vilket sätt det kommer att användas, Moa Olsson, Barn- och ungdomsutvecklare på Svenska Orienteringsförbundet.

Läs mer om de nya orienteringskurserna på www.svenskorientering.se/Orienteringskurs och kika på materialet för kursen på grön nivå. Ett separat informationsblad till föreningsledare finns här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter