Svensk Orientering logotyp
14.02.2020

Regelverket uppdaterat

Orientering
En ny version av regelverket för orienteringslöpning är publicerad inför vårsäsongen som snart startar igång på allvar. Bland annat är allt som rör nya klassindelningen uppdaterat.

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av de största nyheterna i regelverket:

 • Ny klassindelning
  • Det här berör många delar av både tävlingsreglerna och tävlingsanvisningarna.
 • Dusch
  • Texten om dusch i anvisningarna har tydliggjorts. Dusch är inte nödvändigt vid tävling inom nivå 2-3 och därför har ett ”ska” bytts ut till ett ”bör”. Om inte dusch finns vid arenan ska som tidigare hänvisning ges till kostnadsfri duschmöjlighet inom rimligt avstånd.
  • Dusch ska inte bara ha bra avrinning. Använt vatten får aldrig komma ut i vattendrag eller sjö utan att filtreras först.
  • Om tvål eller schampo tillhandahålls ska den vara miljövänlig.
 • ”Tilläggsavgift för särskilda tjänster” har bytt namn till ”Tilläggsavgift för särskilda omkostnader”, till vardags benämnt omkostnadstillägg, vilket främst gäller SM.
 • Ordet varvning har ersatts med arenapassering, men med ”varvning” inom parentes.
 • Ytterligare hänvisningar mellan tävlingsregler och tävlingsanvisningar är tillagda för tydliggörande. Även från regelverket till SOFT:s hemsida.
 • Ett antal anvisningstexter är omskrivna för tydliggörande.

Nya versionen av regelverket finns på sidan över Tävlingsregler och anvisningar

Mer information om nya klassindelningen

All information om den nya klassindelningen, som är frivillig för er som arrangör att tillämpa under en övergångsperiod fram till 30 juni 2020, finns tills vidare i egen nyhet.

Ett stöddokument över de nya klasserna och banlängdera kommer att läggas ut på sidan över stöddokument under Träna & tävla respektive Arrangera.

Uppdelat resultat i öppna klasser kommer att hanteras genom ett filter i Eventors resultatlista och införas senast i början av mars.

Möjlighet att ej få tid redovisad i öppna klasser kommer att kunna anges i samband med anmälan i Eventor. Det kommer också att införas inom kort och kommer att kunna behandlas i senaste versionerna av tidtagningsprogrammen (OLA, MeOS och Sports Software).

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter