Svensk Orientering logotyp
15.08.2014

Rekommendationer för sjukvård vid tävling

Orientering
Efter att det framkommit att legitimerad vårdpersonal inte får utöva sin yrkesroll vid ideella idrottsevenemang och aktiviteter har SOFT tagit fram nya rekommendationer.

Socialstyrelsen håller på att se över riktlinjerna för vad som gäller sjukvård och legitimerad vårdpersonal vid ideella idrottsevenemang och aktiviteter. I väntan på att det arbetet ska bli klart har Svenska Orienteringsförbundet i samråd med Riksidrottsförbundet tagit fram rekommendationer för hur vi ska förhålla oss till sjukvård och första hjälpen vid våra orienteringstävlingar och aktiviteter.

Informationen finns under Vanliga regelfrågor och svar, under avdelningen Arrangera och sedan Tävlingsregler och anvisningar.

Direktlänk: svenskorientering.se/Arrangera/Tavlingsreglerochanvisningar/Vanligaregel-fragorochsvar/Sjukvardochlegitimeradvardpersonal/

För frågor i ärendet hänvisar vi till Socialstyrelsen och deras webbplats socialstyrelsen.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter