Svensk Orientering logotyp
12.01.2022

Rekommendationer inför byte av hemsida

Orientering
Vilken leverantör ska vi välja? Vad ska vi tänka på? Vad kommer det kosta? Här kommer mer information och rekommendationer inför arbetet med ny hemsida.
Som tidigare utlovats kommer här mer information och rekommendationer med anledning av att RF från och med 1 januari 2023 inte längre kommer tillhandahålla Episerver, den hemsideslösning som många föreningar använder.
 
Rekommendationer och hjälp att komma igång
RF har tagit fram ett material för föreningar som kan fungera som en bra hjälp när ni bestämmer vilken hemsideslösning ni ska välja. I materialet finns bland annat en checklista, en lista på leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida och en lista över 19 alternativa föreningsadminstrativa system, däribland ett antal som också erbjuder hemsideslösning.
 
Här är hela materialet som tagits fram för att stödja föreningar.
Här finns frågor och svar från RF.
 
Länk till lista på leverantörer som erbjuder tjänst för hemsida
Länk till lista över 19 alternativa föreningsadminstrativa system
 
 
Detta händer på förbundet
Under januari kommer vi ha två workshops där vi ser över förbundets struktur när det gäller hemsidor, vad förbundssidan ska innehålla etc. Målet är att ta fram en kravlista till den leverantör som får uppdraget att göra den nya hemsidan samt att bestämma hemsideslösning för förbundet. RF har rekommenderat Sitevision eller Umbraco för förbunden, men det finns en uppsjö andra alternativ. Vi återkommer löpande med information om arbetet. 
 
 
Bakgrund till hemsidesbytet
Efter en drastisk prishöjning från hemsideleverantören finns inte längre budgetutrymme för RF att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.
 
En annan anledning är RF:s reviderade uppdrag och den nya digitala inriktningen mot 2025. Dessa innebär att RF endast skall fokusera på sitt kärnuppdrag, där externa kommunikationslösningar till RF:s och SF:s medlemmar anses ligga utanför uppdraget.
 
 
Då måste ny hemsida vara på plats
Samtliga föreningar och förbund som i dag använder Episerver måste ha bytt hemsida senast 31 december 2022.
 
 
Detta händer med IdrottOnline
IdrottOnline försvinner inte. Så här skriver RF:
RF kommer alltid att behöva erbjuda digitala lösningar som krävs för att uppfylla sitt kärnuppdrag, dvs. fördelning av ekonomiskt stöd. Lösningar för att ansöka om LOK-stöd, idrottsmedel, folkbildningsstöd mm alltid kommer att tillhandahållas av RF. De delar som däremot ligger utanför RF:s kärnuppdrag kommer att ses över så att dessa hanteras av rätt part.
 
 
Detta kommer RF hjälpa till med
RF kommer ta fram verktyg för export av visst innehåll från nuvarande hemsidor. Det gäller för överflytt av bilder och filer. Nyhetsartiklar kommer behöva flyttas manuellt, som det ser ut i dagsläget.
 
Här kan föreningar få stöttning
RF-SISU distrikten kommer att stödja de föreningar som önskar i processen att välja en ny hemsidesleverantör.
 
 
Vid frågor
Kontakta i första hand ditt RF-SISU-distrikt, men ni är också välkomna att kontakta mig!
Caroline Karlsson
kommunikationsansvarig Svenska Orienteringsförbundet
 
caroline.karlsson@orientering.se
0768-084549

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter