Svensk Orientering logotyp
13.10.2017

Snart deadline för motioner och nomineringar

Orientering
Den 17-18 mars nästa år håller svensk orientering förbundsmöte. En ny förbundsstyrelse ska väljas och motioner behandlas. Vill du/ni nominera något namn till styrelsen – eller vill ni motionera i något ämne? I så fall börjar det bi hög tid att agera.

Under hösten och vintern arbetar valberedningen med att ta fram sitt förslag till förbundsstyrelse. Målsättningen är att det ska finnas ett färdigt förslag en månad innan förbundsmötet. Därefter är det förbundsmötets uppgift att fatta beslut.

Fyra styrelsemedlemmar har meddelat att de inte ställer upp för omval: ordföranden Lena Larsson, Magnus Södervall, Ing-Britt Swedenborg och Anki Jonsson. Dessutom har Tommy Nilsson hoppat av sitt styrelseuppdrag i förtid.

Nominera till styrelsen senast 31 december

Nu uppmanar valberedningen distriktsförbunden att nominera kandidater till den nya styrelsen.

- Vi önskar att varje distrikt nominerar minst en kandidat vardera. Dessutom är det är ju fritt fram för vem som helst att nominera personer till styrelsen. Det är också tillåtet att nominera sig själv, säger Lennart Brattgård, sammankallande i valberedningen, i senaste numret av Skogssport.

Formellt är sista dagen för nominering 31 december, men valberedningen önskar att nomineringar kommer in före ordförandekonferensen den 11-12 november.

Här finns mer information om valberedningens arbete samt kontaktuppgifter.

Lämna in motioner senast 1 november

Utöver valet av ny styrelse finns en mängd punkter som ska behandlas på förbundsmötet, som är förlagt till Bosön, Lidingö. Vanligen inkommer ett antal motioner från rörelsen och förbundsmötet avgör om dessa ska bifallas eller avslås.

Om du, din förening eller ditt distrikt vill motionera är det hög tid – den 1 november är deadline. Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion. 

Inkomna motioner kommer att publiceras löpande här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter