Svensk Orientering logotyp
22.09.2016

SOFT nyrekryterar till Tränarakademin

Orientering
Engagerad, erfaren ledare med förmåga att entusiasmera andra. Passar beskrivningen in på dig, ja då kanske du kan komma att ingå i Tränarakademin när vi nyrekryterar kursledare till våra uppskattade tränarutbildningar för barn- och ungdomsledare.

Vi söker personer som har varit verksamma som ledare/tränare under ett antal år och som känner att det vore roligt att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper, till gagn för orienteringssporten. Det är en fördel om du har en pedagogisk utbildning i botten men viktigast är att dina personliga egenskaper harmonierar och kompletterar våra kompetenta kursledare i Tränarakademin.

Vid kurstillfällena arbetar du alltid tillsammans med en annan kursledare. Tillsammans ansvarar ni för att leda kursen enligt det programinnehåll som SOFT och Tränarakademin arbetat fram. Våra kurser är i huvudsak förlagda till helger och det innebär intensiva långa arbetsdagar. Tillsammans med de andra i Tränarakademin är du även med och formar kommande kurser i nära samarbete med utbildningsansvarig på SOFTs kansli.

Uppdraget som kursledare är arvoderat. Våra kursledare inom Tränarakademin är vår viktigaste resurs när det gäller utbildning av nya tränare därför samlar vi årligen gruppen för erfarenhetsutbyte och kompetenslyft. Som aktiv kursledare i Tränarakademin har du rätt till avgiftsfritt deltagande och reseersättning till/från dessa samlingar. 

Vi förväntar oss att du är intresserad av att lära dig nya saker och att du även på egen hand aktivt söker ny kunskap som kan bidra till förnyelse i verksamheten. Som kursledare kommer du berikas med fantastiska möten med föreningsaktiva ledare och härliga entusiastiska kursledarkollegor.

Är du intresserad av att ingå i Tränarakademin?
Skriv en ansökan med ett personligt brev och skicka till:
Svenska Orienteringsförbundet
Jenny Håkansson
Heliosgatan 3
12030 Stockholm
eller skicka via e-post till jenny.hakansson@orientering.se

Märk kuvertet/ämnesraden med ”Ansökan till Tränarakademin”. Vi önskar ha din ansökan senast måndagen 10 oktober. Därefter startar urvalsprocessen med målsättning att lämna besked till samtliga sökande senast 1 november.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter