Svensk Orientering logotyp
30.03.2022

Sök bidrag till projekt som ökar gemenskapen

Orientering
Svenska Postkodstiftelsen lanserade i november 2021 ett nytt initiativ, Grannskapsinitiativet, med målsättningen att stödja projekt som främjar lokal gemenskap och hälsa.

I november förra året lanserade Svenska Postkodstiftelsen Grannskapsinitiativet, vilket ger ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser i Sverige möjlighet att ansöka om mellan 20 000–50 000 kronor i projektbidrag.

Stödet ska användas till att genomföra projekt som stärker gemenskapen och ökar det generella välbefinnandet i närområdet.

Bland de tio första projekten som beviljats återfinns tre idrottsprojekt:

  • Skå Idrottsklubb och Bygdegård som vill ge barn på Färingsö möjlighet att pröva på olika idrotter.
  • Solklar Frisbee Förening som vill låta parkbesökare testa olika former av frisbee i Årsta.
  • En Utsträckt Hand Täby och Danderyd som vill ge nyanlända chansen att lära sig cykla och uppleva friheten på cykel.

Postkodstiftelsen ser gärna att fler lokala idrottsföreningar ansöker.

Ansökningstiden är löpande och besked ges inom två till sex veckor. Läs mer och ansök via Grannskapsinitiativet.

FAKTA

  • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
  • Projekt: Stöd ges till projekt som genomförs i närområdet och stärker gemenskapen mellan människor och/eller bidrar till hälsa och ett ökat välbefinnande.
  • Vilka kan ansöka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser som har svenskt organisationsnummer sedan minst ett år tillbaka och haft ett bokslut.
  • Stöd: Det är möjligt att ansöka om 20 000–50 000 kronor och projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av Postkodstiftelsen.
  • Projektlängd: Mellan en till nio månader.

Bild: Svenska Postkodstiftelsen.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter