Svensk Orientering logotyp
17.03.2020

Sverigelistan pausas

Orientering
Sverigelistan, inklusive rankingpoäng, pausas tills Folkhälsomyndighetens restriktioner upphävs.

Sverigelistan är en poänglista för alla orienterare från 15 år och uppåt och samtidigt ett gallringsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

Ett syfte med Sverigelistan är att stimulera till ökat tävlande. Så länge tävlandet sker enligt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) ger avråder inte SOFT någon från att tävla.

Samtidigt vill inte SOFT att Sverigelistan, eller rankingfiltret i Sverigelistan, ska vara orsak till att någon väljer att tävla trots tecken på sjukdom, hur små symptomen än må vara.

När det gäller utbudet av tävlingar ser det aldrig helt lika ut i landet, men med de restriktioner som nu finns blir det extra påtagligt, speciellt som den fria rörligheten att kunna tävla var som helst är kraftigt begränsad.

Med anledning av detta pausas därför all tilldelning av poäng i Sverigelistan, inklusive rankingpoäng, tills Folkhälsomyndighetens restriktioner upphävs.

Felberäkning i Sverigelistan

Vi är medvetna om att den justering av poängdriften för äldre som skedde för ett par veckor sedan inte gick igenom som planerat. Det var endast vårens och sommarens tävlingar som justerades. Höstens tävlingar ligger kvar med de tidigare, för låga, poängerna. 

Felet kommer att rättas till så snart som möjligt.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter