Svensk Orientering logotyp
13.05.2020

Träningsarrangemang under vårdatumperioden

Orientering
Med de begränsningar som finns just nu för orienteringsarrangemang är det många som hittar kreativa lösningar för att kunna erbjuda banor att springa. Här vill SOFT förtydliga vad som gäller för träningsbanor och kontakter med markägarna.

Med gällande begränsningar för arrangemang, med anledning av coronasmittan, är det som sagt många som hittar på kreativa lösningar för att kunna erbjuda banor att springa på. Det är i de allra flesta fall mycket bra och leder till att vi kan hålla vårt intresse levande trots avsaknaden av tävlingar.

Svenska Orienteringsförbundet vill förtydliga vad som gäller för träningsbanor och kontakter med markägarna: Generellt gäller att för att få ha kontroller ute längre än ett enstaka träningstillfälle så ska man ha tillstånd från markägare.

Vårdatumstoppet börjar nu gälla i stora delar av södra och mellersta Sverige och då är det extra viktigt att ta hänsyn till växt och djurlivet i naturmiljön. Normalt ska vi ta så kallad generell hänsyn men under en tidsperiod på våren som varierar från söder till norr ska vi också ta särskild hänsyn. Vad som gäller finns att läsa i Naturvårdverkets Allmänna Råd 1996:4

Även om träningsarrangemangen nu är små så kan upprepad störning i form av veckans banor göra att djur och fåglar stressas. Det gäller oavsett om kontrollerna är markerade eller inte.
Utnyttja möjligheterna till att arrangera sprintarrangemang under vårdatumstoppet.
Håll träningsarrangemang i skogen korta och plocka in markeringarna efter träningen.

Val av terrängområde
Föreningsinterna, mindre, tillfälliga arrangemang bör kunna genomföras i hela landet under vårdatumperioden under förutsättning att de genomförs i ett större sammanhängande skogsområde eller i särskilt avsatta friluftsområden, exempelvis kommunala reservat.
Under dessa perioder bör marker med ett blandat inslag av ängs-, hag- och skogsmarker samt våtmarker (dvs. marker med goda biotoper för däggdjur och fåglar) undvikas. Ingår sådana mindre marker i valt terrängområde bör de om möjligt avsättas som frizoner.

Banläggning
Särskilda krav ställs under dessa perioder på banläggningen så att minsta möjliga störning åstadkoms. Det innebär en strikt tillämpning av principerna för stråkbanläggning och sammanfallande löpriktningar.

Frizoner
Såväl antalet frizoner som storleken på dessa bör ökas under dessa perioder.

Varaktighet
Arrangemang, som innebär en lång, tidsmässigt sammanhängande verksamhet i ett och samma terrängområde, bör undvikas under dessa perioder.

Hör dig gärna för med klubbens markansvarig eller kartansvarig vad som gäller på respektive karta.

 

Länkar för vidare läsning:

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/

https://www.svenskorientering.se/Arrangera/markfragor/zonindelningochdatumgranser/

http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar-96-4.pdf

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter